Fler bostäder i framtidens Luleå

För att vi ska kunna bli 100 000 Luleåbor behövs fler bostäder, både i stad och landsbygd. Kommunens övergripande mål är att bygga upp till 800 nya bostäder varje år fram till 2040.

Bostadsbyggandet i Luleå har hittills legat på omkring 450 bostäder per år. För att klara befolkningsmålet och industrins gröna omställning måste bostadsbyggandet öka. Enligt Luleås bostadsförsörjningsprogram behöver 400 till 800 bostäder byggas per år till 2040.

Aktuella bostadsprojekt, några exempel

Hertsöheden

Just nu pågår planering för många olika spännande bostadsprojekt i Luleå. Hertsöheden som är kommunens nästa stora bostadsområde är ett exempel. Här ska det byggas bostäder för omkring 2000 personer. Hertsöheden är också en testbädd för sociala och tekniska innovationer.

Bävern

Ett annat högintressant projekt är kvarteret Bävern, gamla brandstationstomten i centrala Luleå. Nyligen blev det klart vilket förslag som vann markanvisningstävlingen och vem som får bygga Luleås nya mötesplats.

Kronan

Kronan, Luleås nya bostadsområde, växer och ska bli en komplett stadsdel med lägenheter, radhus, villor, förskolor, skola, äldreboende, idrottshall och ett eget centrum med butiker och restauranger. När området är fullt utbyggd 2030 har närmare 2 000 nya bostäder byggts, och 7 000 Luleåbor bor och lever här. Byggen pågår just nu i Kronandalen och i centrum av Kronan.

Entreprenörsbostäder

Nyligen blev det klart hur Luleå kommun ska arbeta med tillfälliga entreprenörsbostäder. Att möjliggöra bostäder för hitresande arbetskraft är en förutsättning för att lyckas med den gröna omställningen. Människorna som kommer hit är även potentiella inflyttare.

Så planerar kommunen för nya bostäder

Arbetet med bostadsförsörjning ska bidra till en hållbar utveckling och svara mot människors önskemål och behov av attraktiva och funktionella bostäder

Läs mer om bostäder i Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 3 juni 2024