Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren vägleder och informerar dig inför framtida studie- och yrkesval. Målsättningen är bland annat att du ska få bättre grund inför dina val till studier och att du ska få större kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära för dig.

Sidan uppdaterades den 10 oktober 2023