Illustration framtidens hamn

Modell av Framtidens Luleå Hamn.

Framtidens hamn i Luleå

Luleå Hamn är pulsådern och navet som ska möjliggöra den gröna omställningen i Luleå och Norrbotten. 2030 ska Luleå Hamn vara Sveriges näst största hamn och världsledande i hållbar godshantering.

Luleå Hamn ska byggas ut och anpassas för framtidens behov, vilket är en förutsättning för industrins gröna omställning. Nya kajer, terminalområden, allvädersterminaler och ett nytt järnvägsnät ska byggas.

Under våren 2024 startar också muddringen av Luleås farleder och Luleå Hamns hamnområde. Projekt Malmporten, som är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid, ska bidra till effektivare sjötransporter och trygga sjöfarten i Luleå för en lång tid framöver.

Luleå Hamn kommer att kunna ta emot tre till fyra gånger så mycket gods som i dag. Det betyder stärkt konkurrenskraft och effektivare sjötransporter med kraftigt minskad miljöpåverkan. Ett exempel är att fartygens bränsleförbrukning, miljöutsläpp och fraktkostnader kan sänkas med upp till 40 procent per godsenhet inom respektive område.

Sidan uppdaterades den 13 juni 2024