Trygghet i framtidens Luleå

År 2040 ska Luleå fortfarande vara en av Sveriges tryggaste kommuner, precis som idag. En trygg kommun motverkar inte bara brott här och nu. Den jobbar också brottsförebyggande, samverkar med andra samhällsaktörer och ser till så förutsättningarna är goda för att kommunen ska växa och utvecklas på ett positivt sätt.

Trygghetsmätningar

Kommunen gör regelbundet trygghetsmätningar för att se vad Luleåborna tycker om kommunen de bor i. Mätningen kategoriseras i bostadsområden, vilket hjälper kommunen se vad varje område behöver. Självklart finns det utmaningar, som i alla kommuner, men mätningarna visar att vi blir tryggare och tryggare i nästan alla områden. I framtidens Luleå kommer dessa mätningar vara fortsatt viktiga för att säkerställa att Luleåborna känner sig trygga i sin hemkommun och i sitt bostadsområde.

Trygghet i en växande stad

Vi ska bli fler i Luleå kommun. För det krävs det fler jobb, fler bostäder och att kommunen, tillsammans med andra samhällsaktörer, har kapacitet att se till att den sociala hållbarheten också prioriteras.

Samverkan för trygghet

Samverkan och samarbete med samhällsaktörer, myndigheter och civilsamhället är A och O för att se till att alla Luleåbor har samma möjlighet till trygghet och välmående. För att Luleå ska fortsätta vara en trygg kommun att leva i så har kommunen och den lokala polisen en samverkansöverenskommelse. Genom överenskommelsen ser kommun och polis till att resurser läggs på rätt insatser och på rätt plats.

Läs mer om trygghet i Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 3 april 2024