Drogförebyggande arbete

I Luleå kommun pågår sedan några år tillbaka ett förebyggande arbete för att minska tillgängligheten till alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Arbete sker i bred samverkan med ett antal aktörer i samhället.

Arbete mot langning

Under flera års tid har Luleå kommun i samverkan med ett antal andra aktörer arbetat för att motverka langning av alkohol till minderåriga personer. Ett antal olika insatser samordnas under en avgränsad tid bl a aktioner mot langning, utskick till föräldrar med goda råd, insändare, annonser m.m.

Tobaksförebyggande arbete

Tobaksförebyggande arbete sker inom många olika områden och ett flertal olika metoder används. En metod som en del skolor i Luleå arbetar med är kontraktsmetoden Tobaksfri Duo. Arbetet sker i samverkan mellan kommun och landsting, där landstinget har samordnaransvaret. För mer information om metoden, se Tobaksfri Duo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Doping

Sedan några år tillbaka pågår det ett arbete kring doping i Luleå. Flertalet friskvårdsanläggningar bildar tillsammans med kommun, polis och Norrbottens Idrottsförbund ett nätverk som samverkar för att minska tillgången till och användningen av dopingpreparat på våra träningsanläggningar.

Arbeter sker genom samverkansmodellen 100% ren hårdträning, som är framtaget av STAD (Stockholm förebygger alkohol och droger). 100% ren hårdträning innebär bland annat att personal från gymmen har gått utbildning inom dopingproblematiken och lärt sig om bland annat kännetecken, kosttillskott, bemötande och risker.

Nätverket har även tagit fram en policy och en handlingsplan samt upprättat ett samverkansavtal med polisen. Gymmen har genomfört temaveckor på respektive anläggning för att lyfta frågan ytterligare.

Problem med alkohol, droger eller spel

Har du bekymmer med alkohol, droger eller spel om pengar eller är anhörig till någon med den problematiken?

Relaterad information

Sidan uppdaterades den 3 maj 2024