Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete

Luleå ska vara en trygg och säker plats att leva och vistas i. Undersökningar visar att Luleå är en tryggare kommun än genomsnittet i Sverige men Luleå kommun arbetar hela tiden tillsammans med andra aktörer för att Luleå ska bli ännu tryggare och också fortsätta att vara en trygg kommun även i framtiden.

I Luleå är det Socialnämnden som har ansvaret för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Detta arbete görs i samverkan med kommunens olika förvaltningar, kommunala bolag, Polisen, civilsamhälle och näringsliv.

Det brottsförebyggande arbetet i Luleå samordnas med metoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST) som bland annat innebär avstämningar varje vecka mellan kommunen, Polisen och Lulebo. Det görs även fördjupade analyser en gång i kvartalet för att det ska finnas en aktuell bild av läget och för att kunna planera och genomföra åtgärder vid behov. Arbetet med EST-metoden är främst kopplat till olika trygghetsfrågor och brottslighet på offentliga platser i vår kommun.

Det finns även en grupp som heter Beredningsgrupp för trygghet och brottsförebyggande, och det är en form av ett lokalt brottsförebyggande råd här i Luleå. Beredningsgruppen har representanter från Polisen, Lulebo och olika förvaltningar inom kommunen. Denna grupp träffas en gång i månaden för att dela lägesbilder, fatta beslut om åtgärder och följa upp pågående och avslutade åtgärder. Arbetet inom beredningsgruppen är främst kopplat till förebyggande i ett socialt perspektiv, exempelvis unga i riskzon. Beroende på hur lägesbilden ser ut kan arbetsgrupper bildas, antingen tillfälliga eller mer bestående.

Överenskommelse med Polisen

Läs mer om Luleå kommuns samverkansöverenskommelse med Polisen

Trygghetsvandringar

Läs mer om hur Luleå kommun arbetar med trygghetsvandringar och hur du kan rapportera in otrygga platser

Trygghetsundersökningar

Ta del av resultatet i Luleå kommuns trygghetsmätningar

Förebyggande mot droger, alkohol, tobak och spel

Läs mer om hur Luleå kommun arbetar förebyggande i frågor kring droger, alkohol, tobak och spel mm

Visselblåsarfunktion

Läs mer om hur man kan agera vid missförhållanden i offentlig verksamhet

Årets trygghet- och folkhälsoinsats

Ta del av vilka som fått utmärkelsen Årets trygghets- och folkhälsoinsats i Luleå

Läs mer om:

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

I Luleå kommun är arbetet mot våldsbejakande extremism integrerat i kommunens övriga brottsförebyggande arbete.

Är du orolig för att någon i din närhet eller är du själv involverad i en miljö som du vill lämna? Rädda barnens orostelefon är en nationell telefon som du kan vända dig till oavsett var du bor och hur gammal du är.

Luleå

Sidan uppdaterades den 7 maj 2024