Överenskommelse mellan Luleå kommun och polisen

Fredrik Hansson (S)(vice ordförande för kommunstyrelsen), Anna Lindh Wikblad (kommundirektör) och Petra Hinterthaner (lokalpolisområdeschef för Luleå/Boden) skrev på överenskommelsen för 2024-2027.

Polisen och kommunen har förnyat samverkansöverenskommelsen för 2024-2027. Den ger förutsättningar för att ytterligare stärka arbetet kring att öka tryggheten och minska brottligheten i Luleå kommun.

Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna, detta genom att möjliggöra en strukturerad, likvärdig och kunskapsbaserad samverkan. Arbete ska bedrivas långsiktigt och uthålligt. Samverkan ska bygga på en jämbördig dialog samt ett förtroende för, och en kunskap om, varandras uppdrag och roller samt att varje aktör ser och tar sitt ansvar. Syftet är även att styra och leda arbetet och på ledningsnivå skapa förutsättningar för samverkan.

Mål för 2024 – 2027

Det övergripande målet är att öka tryggheten, minska brottsligheten samt möta utmaningarna med samhällsomställningen.

Delmålen för samverkansöverenskommelsen är att tillsammans:

  • Förebygga och bekämpa organiserad brottslighet i lokalsamhället
  • Utveckla samverkan med civilsamhället och näringslivet
  • Arbeta systematiskt och kunskapsbaserat
  • Stärka den situationella preventionen
  • Bygga broar mellan den situationella och sociala preventionen.

Läs överenskommelsen i sin helhet

Samverkansöverenskommelse 2024-2027 (PDF) Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare överenskommelser och mer information

Verksamhetsplan 2020-2021 Pdf, 2.1 MB.
Samverkansöverenskommelse 2020-2023 Pdf, 2.7 MB.
Samverkansöverkommelse 2017-2019 Pdf, 289.9 kB.
Överenskommelse mellan Polisen och Luleå kommun 2014-2016 Pdf, 938.8 kB.
Överenskommelsen mellan Polisen och Luleå kommun 2012-2013 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Aktiviteter och mål kopplade till Överenskommelsen 2012-2013 Pdf, 377.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Arbete enligt tidigare överenskommelse 2010-2011 Pdf, 413.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattning av samarbetet mellan polis och kommun 2012 Pdf, 272.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 18 mars 2024