Tillstånd, regler och anmälan

Det finns en rad olika tillstånd och regler som behövs till verksamheter inom näringslivet. Nedan hittar du några förslag med länkar till dessa tillstånd.

Säkerhet och skydd

Ansvaret för att arbetsplatsen är en trygg och säker plats att vistas på vilar helt och hållet på den som driver denna. Det är mycket att hålla reda på. På denna sida finns lite stöd för en del av de frågor som kan dyka upp.

Säkerhet och skydd

Avfall från företag och verksamheter

Här hittar du genvägar till information som finns på Luleå Renhållnings hemsida.

Avfall och återvinning.

Miljöfarlig verksamhet

Under Klimat & miljö hittar du bland annat gratis rådgivning för företag, information från stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg, olika typer av anmälningsblanketter samt annan nyttig information.

Livsmedelsföretag, verksamheter för hygienisk behandling, bassängbad, undervisning, solarier

Planerar du att starta ett företag i ovanstående branscher? Då är sidorna om livsmedel och hälsa rätt för dig.