Anvisningar konsulter och entreprenörer

Här kan du hitta anvisningar för projektering och mätning, anvisningar och mallar för drift- och underhållsinstruktioner

  • Styrande dokument för konsuler och entreprenader.
  • Föreskrifter, rutiner när det gäller projekteringsanvisningar med mera.
  • Även tjänster för inleverans geotekniska undersökningar, relationshandling, inmätning och utstakning.

Sidan uppdaterades den 26 april 2023