Bild på ett berg och stenblock med tallar som växer invid dem

Geoarkiv

I kommunens geoarkiv finns uppgifter om jorden och bergets geotekniska egenskaper. Denna information kan förenkla och spara tid vid planering och projektering av bygg- och anläggningsarbeten.

Beställ enkelt geotekniska undersökningar. I tjänsten fyller du i e-post, namn och beställningsdatum. Du kan bifoga en enkel skiss över det område du är intresserad av (det räcker med en från t.ex. hitta.se, Eniro eller liknande). Vid beställning får du ett ärendenummer, detta nummer kan du sedan hänvisa till om du vill ha mer information eller har andra funderingar.

Semesterstängt

  • Sista dag för beställning är 24 juni.
  • Beställningar kan åter göras från den 12 augusti.

Leverera in geotekniska undersökningar till Geoarkivet via tjänst. Leveransen ska innehålla geotekniskarapporter, ritningar, autograf-filer samt eventuellt övriga handlingar som rör geotekniska undersökningar.

Informera om genomförda undersökningar till Geoarkivet!

Arkivets fullständighet och kvalitet är beroende av att alla aktörer, såväl privata konsulter som beställare som utför någon form av geotekniska undersökningar i Luleå, delger geoarkivet sina resultat. På så sätt får vi ett ”levande” geoarkiv som ständigt fylls på med fler undersökningar.

Obs! Kommunen kan inte ta ansvar för att de uppgifter som finns
i arkivet är riktiga.

Kontakt

Geo-ingenjör Marie-Louise Widenroth, 0920-45 30 00

Vad är ett Geoarkiv?

I kommunens geoarkiv finns uppgifter om jorden och bergets geotekniska egenskaper. Denna information kan förenkla och spara tid vid planering och projektering av bygg- och anläggningsarbeten.

Arkivet innehåller samlad information om de geotekniska undersökningar som är utförda inom Luleå kommuns geografiska område, till exempel olika sonderingar, grundvattenrör och geotekniska- PM.

Arkivet innehåller både analog och digital information men det långsiktiga målet är att samtliga undersökningar ska överföras till digitalt format. Samtliga undersökningspunkter i arkivet är i koordinatsystem SWEREF 99 21 45 och höjdsystem RH 2000.

Geoarkivet ägs av Luleå kommun, men uppgifterna är offentliga handlingar som alla får ta del av. Hjälp med återsökning och framtagning av information är kostnadsfri.

Från arkivet kan man begära ut de undersökningar som är gjorda inom det område som man är intresserad av. Materialet kan levereras i PDF-format men även som DWG-ritningar samt sonderingsfiler. Äldre undersökningar kan levereras i den mån de finns digitaliserade.

Kartbild som visar kommunkartan med geotekniska data  utsatta som små svarta prickar

Sidan uppdaterades den 10 juni 2024