Energi

Avdelning miljö och bygg på Luleå kommun genomför tillsyn inom områdena energianvändning och energieffektivisering hos er som har en verksamhet. Syftet med denna tillsyn är att undersöka om er verksamhet följer kraven i miljöbalken som handlar om att hushålla med råvaror och energi och att i första hand använda förnybara energikällor.

Denna energitillsyn är en del av den vanliga miljötillsynen och när det är dags för tillsyn av er verksamhet får ni ett besök av en miljöinspektör från avdelning miljö och bygg.

Under tillsynsdelen som handlar om energi ställer inspektören ett antal frågor om energianvändningen i er verksamhet. Ni kan till exempel få redovisa din verksamhets energianvändning i kWh för föregående år och berätta vilka energieffektiviserande åtgärder ni gjort. Ni kan också få redogöra för rutiner kring avstängning av maskiner, belysning, ventilation med mera under tider när verksamheten inte är i gång.

Hur kan du minska din verksamhets energianvändning?

Om det vid tillsynen visar sig att er verksamhet har en ovanligt hög energianvändning jämfört med andra inom samma bransch behöver ni göra något för att minska energibehovet.

1. Gör en energikartläggning

Något som är klokt att börja med är att göra en energikartläggning. Med hjälp av en sådan kartläggning får ni information om vad, som förbrukar mest energi och vilka åtgärder som är lämpliga för att sänka energibehovet i er verksamhet.

En energikartläggning behöver inte vara komplicerad. Exakt vad som ingår beror på vilken verksamhet ni har, men vanligen ger den svar på några av följande frågor:

  • Vem/vilka har ansvar för energifrågor?
  • Vet ni vilka lagar och krav som gäller för er verksamhet inom energiområdet?
  • Vet ni hur stor er energianvändning ni har?
  • Vilka processer eller maskiner använder mest energi?
  • Använder ni orimligt mycket energi?
  • Finns det områden där ni kan spara energi?
  • Vad gör ni idag för att spara energi?

Det finns mer information om energikartläggning i länkarna nedan.

2. Samarbeta med fastighetsägaren

Ibland är den klokaste åtgärden att till exempel isolera fastigheten eller byta belysning. Äger ni inte fastigheten själva så är det därför klokt att ta kontakt med fastighetsägaren och diskutera eventuella åtgärder.

3. Få hjälp med energieffektivisering

Det finns flera företag, organisationer och myndigheter ni kan få hjälp av för att energieffektivisera verksamheten. Hos en del av dem kan ni dessutom söka bidrag till energikartläggning och energieffektiviserande åtgärder.

Konsultbolag
Det finns flertalet konsultbolag i Luleå som också kan hjälpa till med energikartläggningar.

Vid frågor – kontakta Företagssupporten

Har du frågor kring energitillsyn i din verksamhet kan du kontakta Miljö och byggs Företagssupport på tel 0920-45 65 99.

Sidan uppdaterades den 11 januari 2024