Tobaksvaror, nikotinprodukter och e-cigaretter - tillstånd och anmälan

Du som vill börja sälja tobak ska ansöka om tillstånd hos avdelning miljö- och bygg på Luleå kommun innan försäljningen startar. Vill du börja sälja elektroniska cigaretter eller andra tobaksfria nikotinprodukter så ska du göra en anmälan till miljö och bygg.

Kravet på tillstånd gäller endast tobaksvaror och en tobaksvara är en vara som till någon del innehåller tobak till exempel cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, piptobak, rulltobak, tuggtobak och snus.

För att sälja e-cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter behöver du inget tillstånd men måste göra en anmälan till avdelning miljö och bygg på Luleå kommun.

Du som säljer tobak är skyldig att hålla dig informerad om reglerna för försäljning av tobak och nikotinprodukter och du är ansvarig för att din personal är informerad om dessa regler. I lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) regleras vad du som näringsidkare måste förhålla dig till när du säljer till konsument eller är partihandlare.

Du som vill börja sälja tobak ska ansöka om tillstånd för detta hos avdelning miljö och bygg på Luleå kommun innan försäljningen startar. Ansöker gör du genom att fylla i blanketten som du hittar om du klickar på länken E-tjänst nedan. På blanketten hittar du information om ytterligare handlingar som ska bifogas till din ansökan, det handlar om till exempel en egenkontrollplan, finansieringplan med mera.

Ett tillstånd avser ett specifikt försäljningsställe. Det innebär att om du säljer tobaksvaror från flera försäljningsställen måste du ansöka om ett separat tillstånd för varje försäljningsställe.

Efter att du skickat in din ansökan kommer Luleå kommun att granska om du som söker tillstånd är lämplig. Då kontrolleras bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell brottslig belastning. Kommunen kan begära in information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Om du har tillstånd att sälja tobak och det sker förändringar i din verksamhet ska du anmäla det till avdelning miljö och bygg på Luleå kommun.

Uppgifter som ska anmälas utan dröjsmål kan vara till exempel något av följande:

  • Betydande förändringar gällande ägare i ett bolag.
  • Betydande förändringar i en styrelse.
  • Kontaktuppgifter till tillståndshavaren.
  • Den som har försäljningstillstånd har avlidit.
  • Den som har försäljningstillstånd har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
  • Om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram.

Om du inte längre nyttjar ditt tillstånd ska du också utan dröjsmål anmäla det till kommunen. Ett tillstånd som inte används ska återkallas, antingen på kommunens initiativ eller på tillståndshavarens initiativ. Det är dock tillståndshavaren som är ansvarig för att, utan dröjsmål, anmäla att verksamheten upphör till kommunen.

Anmälan om ändring eller upphörande gör du enklast genom att fylla i blanketterna du hittar om du klickar på e-tjänsten nedan.

Om du ska börja sälja elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter så krävs det att du gör en anmälan om detta till avdelning miljö och bygg på Luleå kommun. Du kan börja sälja produkterna direkt efter att du skickat in din anmälan, du behöver inte vänta på ett svar från miljö och bygg.

Du som ska sälja tobak, e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter måste ha ett program för egenkontroll. Programmet för egenkontroll är till för att hjälpa dig att skapa bra rutiner kring försäljningen och hanteringen av tobak mm. Att ha ett egenkontrollprogram gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. Du ska skicka in en kopia på ditt egenkontrollprogram till avdelning miljö och bygg när du ansöker om tillstånd för försäljning av tobaksvaror eller gör en anmälan av försäljning av e-cigaretter och andra tobaksfria nikotinprodukter.

Egenkontrollprogrammet måste också finnas tillgängligt för din personal på ditt försäljningsställe och ska också kunna uppvisas för kommunen och polisen vid tillsyn.

Läs mer om egenkontrollprogram på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är avdelning miljö och bygg på Luleå kommun som ansvarar för tillsyn enligt tobakslagen. Tillsynen görs dels kring handel och lokaler och dels kring ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Tillsynen innebär också att kommunens handläggare kontrollerar att försäljningsstället uppfyller lagens krav och har ett fungerande egenkontrollprogram.

Vid tillsynsbesöket har tillsynspersonalen rätt att gå in i butikens olika lokaler. På begäran har tillsynsmyndigheten också rätt att få den information och de handlingar som behövs för att utöva tillsynen.

Följer man inte tobakslagens bestämmelser vid sin försäljning av tobaksvaror kan kommunen utfärda förelägganden eller förbud, meddela en varning eller återkalla försäljningstillståndet. Säljer man tobaksvaror utan försäljningstillstånd kan man bli dömd för olovlig tobaksförsäljning vilket kan ge böter eller fängelse i högst 2 år.

Avgifterna som gäller för anmälan/ansökan beskrivs i taxa enligt alkohollagen och tobakslagen som du hittar på miljö och byggs sida med olika taxor.

För tillsyn kommer verksamheten att debiteras för nedlagd tid med 1250 kr/timme.

Se till att skicka in din ansökan i god tid innan du vill börja sälja tobaksvaror med mera. Kommunen har enligt lag fyra månader på sig att handlägga din ansökan efter att din ansökan bedöms vara komplett och du också har betalat in ansökningsavgiften.

Vid frågor - kontakta Företagssupport Miljö och bygg

Har du frågor kring tillstånd, regler och tillsyn för försäljning av tobaksvaror ska du kontakta miljö och byggs företagssupport på tel 0920-45 65 99.

Sidan uppdaterades den 4 januari 2024