Illustration över östra länkens sträckning

Luleå växer

Vi är nu över 77 000 Luleåbor och vi bygger för att kunna bli ännu fler. För att möta utvecklingen pågår och planeras 100-tals stora och små byggprojekt.

Den här webbplatsen visar ett axplock av några av de mest publika bygg- och samhällsprojekten som är aktuella i Luleå just nu.

För treårsperioden 2017-2019 beräknas kommunen investera för ca två miljarder kronor i framförallt nya bostads- och arbetsplatsområden, vatten och avlopp, gator och vägar, fastigheter och anläggningar.

Se filmen om Luleå

I höger spalt visas våra aktuella projekt

.

Återställ
Undersökning Kritik på Teknik - 2019
Återställ
strategisk plan och budget - Oktober 2018
Återställ
Hög investeringstakt- April 2018