Vi planerar Rutviks arbetsplatsområde

Cirka 35 hektar stort område vid Rutviksvägen

Kort fakta om projektet

Ett nytt arbetsplatsområde kan bli aktuellt i Rutvik. Planområdet är i dag obebyggt och består till största delen av skog. Området är cirka 35 hektar stort och ligger söder om byakärnan i Rutvik, Rutviksvägen och väster om väg E4. Syftet med detta planuppdrag från 2021, är att skapa förutsättningar för ett nytt arbetsplatsområde där nya verksamheter ska kunna etableras.

Här planerar vi att bygga

Karta som visar var den nya Hertsökolan byggs

Antagande av detaljplan

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom förslaget den 13 februari 2023, att rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Rutvik.

Läs mer i pressmeddelandet

Tidplan – om detaljplan vinner laga kraft

  • Hösten 2021–våren 2023: Detaljplan
  • Våren 2023–våren 2025: Byggnation av gator och vatten och avlopp
  • Hösten 2024: Tomtförsäljning

Bilder

Detaljplan och andra dokument

Mer om projektet

Rutvik arbetsplatsområde har ett strategiskt läge, kommer bli modernt och ska skapa arbetstillfällen när Luleå växer. Arbetsplatsområdet erbjuder ett unikt läge nära E4:an och väg 97. Det är en logistiskt attraktiv plats för företag som söker en plats med bra kommunikationsmöjligheter och en tätortsnära placering.

– Vi har stor efterfrågan på mark för verksamheter och arbetsplatser i Luleå kommun, särskilt intressant är mark i anslutning till goda kommunikationer. Nya verksamheter inom alla möjliga branscher växer i Luleå idag, till exempel nya industrier, verkstäder, kontor och underleverantörer. Rutvik är ett attraktivt område, där kommunen idag äger mark och har ett bra läge efter E4, med närhet till stan. Rutvik är även ett växande bostadsområde, med bra förskola och skola i byn, samt tillgång till lokalbuss, säger Carina Sammeli kommunalråd Luleå kommun.

Kontakt

Har du frågor om projektet kontakta Luleå kommuns kundcenter, val2
0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 20 september 2023