Tunaskolan om- och tillbyggnad

för en större skola och fler elever

Kort fakta om projektet

Våren 2022 tog barn- och utbildningsnämnden beslut om den övergripande skolstrukturen på Notviken och Tuna. I beslutet angavs det att Tunaskolan F-9 ska få plats för 600 elever och 100 elever i anpassad grundsskola (tidigare grundsärskolan).

Beslutet betyder att det finns ett ökat behov av lokalytor och just nu pågår en behovsanalys och utredning hur om- och tillbyggnationen ska utformas.

Under tiden som ombyggnation planeras och genomförs kommer tillfälliga moduler att användas för skolans behov.

Här bygger vi

Karta som visar var Tunaskolan är placerad i Luleå.

Tillfälliga moduler

Färdigställs nu för inflyttning. Beräknas vara på plats efter årsskiftet 2023/2024.

Tidplan

  • Våren 2022: Beslut togs av barn- och utbildningsnämnden att Tunaskolan F-9 ska få plats för 600 elever och 100 elever i anpassad grundsskola.
  • Hösten 2023: Behovsanalys och utredning gällande om- och tillbyggnation av Tunaskolan.
  • Årskiftet 2023/2024: Tillfälliga moduler redo för skolverksamhet.

Bilder

Bild på Tunaskolan

Tunaskolan.

Flygfoto över Tunaskolan.

Flygfoto över Tunaskolan, fastighet Mjölkudden 3:36.

Mer om projektet

Beslutet om övergripande skolstruktur för Notviken och Tuna finns att läsa på www.lulea.se/skolstruktur eller i Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-04-22


Kontakt

Har du frågor om projektet? Kontakta;
Luleå kommun kundcenter val 2: 0920-45 30 00

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 15 juli 2024