Studie- och yrkesvägledning i gymnasieskolan

Luleå gymnasieskolas studie- och yrkesvägledare möter du i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och dina funderingar om framtida studie- och yrkesval.

Idag finns det många valmöjligheter inom utbildning och arbete. Vi hjälper dig att få en bättre grund inför dina val och öka dina kunskaper om de alternativ som finns och vad de kan innebära för dig. Vägledningssamtalet ger dig insikt och förståelse kring dina intressen, färdigheter, kunskaper och möjligheter.

Studie- och yrkesvägledning erbjuder dig:

 • enskilda vägledningssamtal
 • hjälp med studieplanering kopplat till din studieplan
 • vägledning i grupp (klasser)
 • information om utbildning, yrken och arbetsmarknad.

Du kan genom studie- och yrkesvägledning:

 • bli medveten om dina möjligheter
 • få insikt om dig själv för att kunna göra genomtänkt val
 • få överblick och kunskap om utbildning, yrken och arbetsmarknad
 • stärka din förmåga att fatta beslut och genomföra dem
 • öka din motivation.

Studie- och yrkesvägledare på våra program

För att kontakta oss med dina frågor använder du e-tjänsten eller ringer kommunens kundcenter 0920-45 30 00. Öppet helgfria vardagar 08:00-17:00.

Thomas Nahlin

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • IMY Vårdbiträde

Marith Petäjäniemi

 • Industritekniska programmet,
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Teknikprogrammet år 4
 • IMY Bageri
 • IMY Måltidsbiträde

Jonas Gustafsson

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet matematik, spets
 • Introduktionsprogrammet

Ingela Sörbrandt

 • Barn- och fritidsprogrammet - Pedagogiskt och socialt arbete
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Introduktionsprogrammet
 • IMY Butiksmedarbetare
 • IMY Hotellmedarbetare

Christina Engqvist Edin

 • Humanistiska programmet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Lena Berg

 • Ekonomiprogrammet
 • Hantverksprogrammet

Eva Tervaniemi

 • Barn- och fritidsprogrammet - Fritid och hälsa
 • Estetiska programmet
 • Idrottsgymnasiet (BF, EK, SA, NA - LIU, NIU, RIG)

Carina Sundström

 • Gymnasiesärskolan (anpassad gymnasieskola)

Studie- och yrkesvägledning i gymnasiesärskolan (anpassad gymnasieskola)

Du som går i gymnasiesärskolan får hjälp att hitta vägar vidare ut i vuxenlivet till arbete eller fortsatta studier. Du som elev och vårdnadshavare träffar studie- och yrkesvägledaren, där ni får information och vägleds om vad som händer efter gymnasiesärskolan.

Kontakta studie- och yrkesvägledare

Carina Sundström
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 21 mars 2023