Barn- och fritidsprogrammet

Yrkesprogram

På barn- och fritidsprogrammet (BF) varvas arbetsplatsförlagt lärande (praktik) med teori. Du får därför en bred kunskapsgrund att stå på samtidigt som du utvecklar en yrkesidentitet och blir trygg i din kommande yrkesroll.

Vad får du göra på utbildningen?

Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du agerar som ledare i olika sammanhang. Du lär dig om människors lärande, växande och hälsa. Med teori i skolan och praktik på olika arbetsplatser, utvecklar du dina yrkeskunskaper.

Inriktningar

Efter dina gymnasiestudier

Utbildningen har en tydlig koppling till arbetslivet och bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper, yrkesidentitet och får erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du senare söker jobb. Beroende vilken inriktning du väljer kan du exempelvis jobba som barnskötare, elevassistent eller inom fritids- och idrottsanläggningar.

Gymnasieutbildningen ger dig också möjlighet att läsa vidare på universitet eller högskola.

Film om programmet

Inriktning pedagogiskt och socialt arbete

Lyckan i förskolebarnens ögon när de dansar till Mello. Leendet du får från personen med funktionsvariation när ni provsmakar kakan ni bakat tillsammans. Sådant kan du inte läsa dig till i en bok. Det måste upplevas. I verkligheten, på en riktig arbetsplats. Det får du göra på barn- och fritidsprogrammet – inriktning pedagogiskt och socialt arbete. Utbildningen passar dig som vill jobba med människor i alla åldrar.

Under utbildningen får du lära dig om människors utveckling, lärande, behov och rättigheter. Du lär dig att möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling och vardag. Förutom vanliga skoldagar, har du under minst 15 veckor praktik på förskolor och olika typer av arbetsplatser med socialt arbete. Detta ger dig kunskaper om och erfarenheter av olika pedagogiska och sociala verksamheter.

Efter examen har du alla kunskaper du behöver för att arbeta med människor i olika åldrar inom pedagogiska och sociala yrken. Du kan bland annat arbeta som barnskötare, elevassistent, personlig assistent/stödassistent eller med stöd och service inom funktionsnedsättningsområdet.

Gymnasieutbildningen ger dig också möjlighet att läsa vidare på universitet eller högskola på en rad olika utbildningar.

Är du en social person som tycker om människor? Vill du arbeta med att leda och vägleda barn, ungdomar eller vuxna i framtiden? På barn- och fritidsprogrammet får du vara delaktig i samhället samtidigt som du bygger upp din egen trygghet och självkänsla. Du får bland annat läsa:

 • människors utveckling och lärande
 • kommunikation och ledarskap
 • hälsopedagogik
 • specialpedagogik
 • socialt arbete.

Siktar du på fortsatta studier till förskollärare eller lärare är inriktningen pedagogiskt och socialt arbete en bra grund för dig.

Gymnasiegemensamma ämnen (700–900 poäng)

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng (kan väljas bort)
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng (kan väljas bort)

Programgemensamma ämnen (600 poäng)

 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a2, 50 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a 2, 50 poäng

Inriktning Pedagogiskt arbete (300 poäng)

 • Pedagogiskt arbete, 200 poäng
 • Socialt arbete 1, 100 poäng

Programfördjupningar (600 poäng)

 • Skapande verksamhet, 100 poäng
 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Specialpedagogik 2, 100 poäng
 • Aktivitetsledarskap, 100 poäng
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 poäng

Gymnasiearbete (100 poäng)

Individuella val (200 poäng)

Totalt

2500-2700 poäng

Inriktning fritid och hälsa

Ledarskap och hälsa är fokus för dig som vill arbeta med människor och lära dig om hur människor fungerar tillsammans och även hur du agerar i grupper eller som ledare i olika sammanhang.

Inriktningen fritid och hälsa ger kunskaper om människans fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människans hälsa och hälsofrämjande arbete. Inriktningen riktar sig till dig som är intresserad av ledarskap.

Inriktningen ger dig följande yrkesutgång: personal inom fritids- och friskvårdsanläggningar och möjlighet att arbeta inom fritids- och idrottsanläggningar. Du har goda förutsättningar att läsa vidare genom det individuella valet där du kan välja kurser för att öka din behörighet till vidare studier till exempelvis lärare, beteendevetare, polis med mera.

Första läsåret läser du i huvudsak gymnasiegemensamma och programgemensamma ämnen, för att sedan gå in i inriktningen fritid och hälsa. Här får du kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter.

Barn- och fritidsprogrammet ger dig goda förutsättningar att studera vidare efter gymnasiet. Du kommer att läsa svenska 2 och har möjlighet att välja även svenska 3.

Gymnasiegemensamma ämnen (700–900 poäng)

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng (kan väljas bort)
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng (kan väljas bort)

Programgemensamma ämnen (600 poäng)

 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a 2, 50 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Lärande och utveckling 100 poäng
 • Människors miljöer 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a 2, 50 poäng

Inriktning fritid och hälsa (300 poäng)

 • Fritids- och friskvårdsverksamheter, 200 poäng
 • Fritids- och idrottskunskap, 100 poäng

Programfördjupningar (600 poäng)

 • Aktivitetsledarskap, 100 poäng
 • Bad- och fritidsanläggningar, 100 poäng
 • Entreprenörskap 100 poäng
 • Träningslära 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng
 • Massage 1, 100 poäng
 • Historia 1a2, 50 poäng
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng
  alternativt Entreprenörskap, 100 poäng

Gymnasiearbete (100 poäng)

Individuella val (200 poäng)

Totalt

2500–2700 poäng

Idrottsutbildning

I kombination med inriktningen fritid och hälsa kan du gå idrottsutbildning. Idrottsutbildningen börjar i årskurs 1 och du söker den i samband med gymnasievalet.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Inriktning pedagogiskt och socialt arbete:
Ingela Sörbrandt

Inriktning fritid och hälsa och idrottsutbildning:
Eva Tervaniemi 

Post- och besöksadress

Barn- och fritidsprogrammet
Kvarteret Lärkan
Skeppsbrogatan 4
972 38 Luleå

Telefon

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter på 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 3 maj 2024

Mer om programmet