Riksbasketgymnasium

Riksidrottsgymnasium (RIG) inom basket.

Riksbasketgymnasiet i Luleå är ett av Sveriges två riksidrottsgymnasier i basket. Utbildningen är riksrekryterande, vilket betyder att du kan söka hit oavsett var i Sverige du bor.

För vem?

Riksidrottsgymnasium (RIG) vänder sig till elever som har internationell elit som mål. Utbildningen är riksrekryterande. Det innebär att elever från hela Sverige kan ansöka.

Vilka idrotter?

I Luleå finns riksidrottsgymnasium inom basket. Det finns också NIU inom basket på Luleå Gymnasieskola.

Vilket program kan jag välja?

Som elev på riksidrottsgymnasiet läser du din specialidrott i kombination med ett nationellt program.

Du som blir antagen till riksbasketgymnasium har rätt att söka samtliga program inom Luleå Gymnasieskola. Största möjligheten att få ett idrottsvänligt schema är inom de fyra program som är aktuella för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), eftersom de är särskilt anpassade för kombinationen idrott med studier.

Du går i en ”idrottsklass” inom ekonomiprogrammet, naturvetenskaps­programmet eller samhällsvetenskaps­programmet.

Film om programmet

Tränare på basketgymnasiet

 • Dennis Pihl - Verksamhetsansvarig, Baskettränare, Elittränare (Steg 4), FECC, Specialidrottslärare
 • Mikael Johansson - Baskettränare (ansvarig dam), Elittränare (Steg 4), FECC, DU15 landslagscoach
 • Elin Setzman – Baskettränare (ansvarig herr), Förbundstränare (Fortsättning Utvecklingstränare), HU15 landslagscoach, Lärare
 • Shouan Ardalan – Baskettränare, Förbundstränare (Steg 3), DU16 landslagscoach (vikarie 2023/24)
 • Bo Tano – Fys- och rehabansvarig, fystränare, leg. fysioterapeut
 • Christer Stjernborg - Baskettränare, Elittränare (Steg 4), Specialidrottslärare, Landslagscoach (tjänstledig 2023/24)

Poängplaner

Beroende på vilket program du väljer kommer du att läsa olika kurser. Som elev på riksidrottsgymnasium läser du totalt 700 poäng specialidrott.

Gymnasiegemensamma ämnen (700–900 poäng)

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng (kan väljas bort)
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng (kan väljas bort)

Programgemensamma ämnen (600 poäng)

 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a, 2 50 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Lärande och utveckling 100 poäng
 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a 2, 50 poäng

Inriktning fritid och hälsa (300 poäng)

 • Fritids- och friskvårdsverksamheter, 200 poäng
 • Fritids- och idrottskunskap, 100 poäng

Programfördjupningar (600 poäng)

 • Idrottsspecialisering 1, 100 poäng
 • Träning och tävlingslära 1, 100 poäng
 • Aktivitetsledarskap 100 poäng
 • Bad- och fritidsanläggningar, 100 poäng
 • Massage, 100 poäng
 • Svenska 3, 100 poäng eller Entreprenörskap, 100 poäng

Individuella val (200 poäng)

 • Idrottsspecialisering 2, 100 poäng
 • Tränings – och tävlingslära 2, 100 poäng

Gymnasiearbete (100 poäng)

Utökat program (300 poäng)

 • Idrottsledarskap, 100 poäng
 • Idrottsspecialisering 3, 100 poäng
 • Tränings- och tävlingslära 3, 100 poäng

Totalt

2800-3000 poäng

Utöver ovanstående studieplan har du möjlighet att läsa ytterligare behörighetsgivande kurser som utökat program.

Gymnasiegemensamma ämnen (1250 poäng)

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Matematik 2b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Samhällskunskap 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen (350 poäng)

 • Företagsekonomi 1, 100 poäng
 • Privatjuridik, 100 poäng
 • Moderna språk, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng

Inriktning Ekonomi (300 poäng)

 • Entreprenörskap & företagande, 100 poäng
 • Företagsekonomi 2, 100 poäng
 • Matematik 3b, 100 poäng

Programfördjupningar (300 poäng)

 • Idrottsspecialisering 1, 100 poäng
 • Tränings – och tävlingslära 1, 100 poäng
 • Välj ett alternativ:
  • Naturkunskap 2, 100
  • Engelska 7, 100 poäng
  • Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Individuella val (200 poäng)

 • Idrottsspecialisering 2, 100 poäng
 • Tränings – och tävlingslära 2, 100 poäng

Gymnasiearbete (100 poäng)

Utökat program (300 poäng)

 • Idrottsledarskap, 100 poäng
 • Idrottsspecialisering 3, 100 poäng
 • Tränings- och tävlingslära 3, 100 poäng

Totalt

2800 poäng

Utöver ovanstående studieplan har du möjlighet att läsa ytterligare behörighetsgivande kurser som utökat program.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150 poäng)

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1c, 100 poäng
 • Matematik 2c, 100 poäng
 • Matematik 3c, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen (450 poäng)

 • Biologi 1, 100 poäng
 • Kemi 1, 100 poäng
 • Fysik 1, 150 poäng
 • Moderna språk, 100 poäng

Inriktning naturvetenskap (400 poäng)

 • Biologi 2, 100 poäng
 • Kemi 2, 100 poäng
 • Fysik 2, 100 poäng
 • Matematik 4, 100 poäng

Programfördjupningar (200 poäng)

 • Idrottsspecialisering 1, 100 poäng
 • Tränings- och tävlingslära 1, 100 poäng

Individuella val (200 poäng)

 • Idrottsspecialisering 2, 100 poäng
 • Tränings – och tävlingslära 2, 100 poäng

Totalt

2800 poäng

Utöver ovanstående studieplan har du möjlighet att läsa ytterligare behörighetsgivande kurser som utökat program.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150 poäng)

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Matematik 2b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen (300 poäng)

 • Filosofi 1, 50 poäng
 • Moderna språk, 200 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng

Inriktning Samhällskunskap (450 poäng)

 • Geografi 1, 100 poäng
 • Historia 2a, 100 poäng
 • Religionskunskap 2, 50 poäng
 • Samhällskunskap 2 och 3, 200 poäng

Programfördjupningar (300 poäng)

 • Idrottsspecialisering 1, 100 poäng
 • Tränings – och tävlingslära 1, 100 poäng
 • Välj ett alternativ:
  • Naturkunskap 2, 100 poäng
  • Engelska 7, 100 poäng
  • Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering 1

Individuella val (200 poäng)

 • Idrottsspecialisering 2, 100 poäng
 • Tränings- och tävlingslära 2, 100 poäng

Gymnasiearbete (100 poäng)

Utökat program (300 poäng)

 • Idrottsledarskap 100 poäng
 • Idrottsspecialisering 3, 100 poäng
 • Tränings- och tävlingslära 3, 100 poäng

Totalt

2800 poäng

Utöver ovanstående studieplan har du möjlighet att läsa ytterligare behörighetsgivande kurser som utökat program.

Så ansöker du till RIG

Antagningsprocessen för de som söker RIG är uppdelad i ett antal steg (provträningar) där sökande antingen kan få tidigt avslag eller gå vidare till nästa steg.

1. Gör ansökan

Gör din ansökan i ansökningsportalen. Sista ansökningsdag till RIG är 15 oktober.

2. Det första provträningstillfället

Det första provträningstillfället kommer anordnas i Fryshuset, Stockholm, den 30 oktober för tjejer och 31 oktober för killar. Detta tillfälle är ett gemensamt provträningstillfälle för landets båda RIG (Luleå och Haga Norrköping) som är öppet för alla sökande till båda skolorna. Inbjudan skickas ut efter att man har gjort sin ansökan i ansökningsportalen.

3. Det andra provträningstillfället

Det andra provträningstillfället för sökande till RIG Luleå anordnas i Hälsans Hus, Luleå, 20–21 november. Till detta tillfälle kallas de som går vidare från det första provträningstillfället i Stockholm. De som gått vidare till detta provträningstillfälle (20–21 november) kommer kallas med en ny inbjudan. Övriga kommer få besked om tidigt avslag och kan om de vill korrigera sin ansökan för att lägga in fler NIU-skolor i sin ansökan i ansökningsportalen.

4. Ytterligare urval

Efter provträningstillfället i Luleå kommer ytterligare ett urval göras. Det innebär att vissa sökande går vidare i antagningsprocessen medan andra får besked om avslag. Slutgiltigt besked kommer ges i januari.

5. Ansök till ett gymnasieprogram

Ansökan till gymnasieprogram sker via 4-kantens gymnasieval.

Frågor om ansökningsprocessen

För mer information om antagningsprocessen, kontakta verksamhetsansvarig Dennis Pihl (riksbasketgymnasiet@skol.lulea.se).

Telefon

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter på 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 3 maj 2024

Mer om programmet