Samhällsvetenskaps-programmet

Högskoleförberedande program

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) är ett program för dig som efter gymnasiet vill gå vidare till en högskoleutbildning. Du förbereds för högskolestudier inom ett brett område.

Vad får du göra på utbildningen?

De största obligatoriska ämnena är svenska, matematik, engelska, samhällskunskap och ett modernt språk.

På samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar du färdigheter som är nödvändiga för att sedan kunna klara av högre studier. Du behöver öva upp din förmåga till eget ansvar och din förmåga att lösa uppgifter genom att samarbeta med andra. Du behöver öva dig att läsa långa texter, engagerat följa med i förklarande genomgångar och själv skriva långa utredande texter. Att kunna diskutera och presentera muntligt övas i mindre och större grupper.

Inriktningar

Du väljer inriktning efter att du har börjat på programmet. Inriktningarna börjar i årskurs 2. Antalet platser på inriktningarna är begränsat. Betygen från årskurs 9 används för antagningen till inriktningarna.

Efter dina gymnasiestudier

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred grund för fortsatta studier. Du får grundläggande och särskild behörighet för många utbildningar vid högskolan, särskilt inom det samhällsvetenskapliga området.

Film om programmet

Inriktning beteendevetenskap

Du arbetar med de vetenskaper som beskriver människan som individ och människan som en del av grupper, organisationer och samhällen. I ditt arbete på lektionerna behöver du sätta dig in i teoretiska grunder. Du övar dig sedan i att använda olika teorier för att förklara orsaker och för att lösa problem.

Du möter intressanta ämnen som psykologi, sociologi och kriminologi.

De kunskaper du skaffar dig är nyttiga i alla sammanhang där du senare arbetar med människor, till exempel som sjuksköterska, lärare, polis eller inom socialtjänsten.

Beteendevetenskaplig inriktning är för dig som vill förstå människan

Du får kunskaper om dina och andra människors reaktioner och upplevelser. Du får lära dig om relationer mellan människor och om mänskligt beteende. Du får också utveckla din sociala kompetens och ditt ledarskap. Utbildningen ger en bred behörighet och goda kunskaper för fortsatta studier.

Du lär dig:

 • om människans utveckling och du får fördjupad förståelse för ditt eget och andra människors agerande som enskilda individer och som individer i olika gruppsammanhang
 • om hur olika livsvillkor påverkar oss människor
 • att förstå människor i andra livssituationer än din egen
 • om kommunikation och dess betydelse för samspelet mellan människor
 • om hur lärandet går till och hur du genom olika metoder kan påverka din egen och andras inlärning
 • att utveckla din samarbetsförmåga, kreativitet och din förmåga att leda dig själv och andra
 • att reflektera och på ett självständigt och kritiskt sätt värdera kunskaper och information.

I undervisningen används olika arbetssätt. Teori varvas med praktiska övningar, undersökningar, reflektioner och diskussioner. Kontakter mot samhället är en viktig del i utbildningen.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150 poäng)

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Matematik 2b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen (300 poäng)

 • Filosofi 1, 50 poäng
 • Moderna språk, 200 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng

Inriktning beteendevetenskap (450 poäng)

 • Ledarskap och organisation, 100 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Psykologi 2a, 50 poäng
 • Samhällskunskap 2, 100 poäng
 • Sociologi, 100 poäng

Programfördjupningar (300 poäng)

Exempel:

 • Humanistisk och samhälls specialisering, 100 poäng
 • Film- och TV-kunskap, 100 poäng
 • Retorik, 100 poäng
 • Psykologi 2b, 50 poäng
 • Religionskunskap 2, 50 poäng
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng
 • Engelska 7, 100 poäng
 • Matematik 3b, 100 poäng

Gymnasiearbete (100 poäng)

Individuella val (200 poäng)

Totalt

2500 poäng

Inriktning samhällsvetenskap med internationell profil

Du arbetar med människans historia, nutid och framtid. I skolarbetet kommer din förståelse för samhället att växa, från det närmaste lokalsamhället till dom stora internationella sammanhangen. Ämnena samverkar i stora projekt om till exempel demokrati eller mänskliga rättigheter. Du kommer att arbeta tillsammans med andra elever för att förverkliga fördjupande studieresor och för att påverka samhället.

Du fördjupar dig på en spännande nivå inom ämnen som religionskunskap, internationella relationer och geografi.

Dina kunskaper blir speciellt användbara i alla yrken där du behöver en god förståelse av samhället, till exempel som jurist, journalist eller statsvetare.

Inriktningen samhällsvetenskap med internationell profil är en utbildning där du får granska begrepp som internationalisering, nationalism, globalisering, hållbar utveckling, etnicitet, religion och kön. Du får kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

På inriktningen samhällsvetenskap med internationell profil läser vi om hur Sverige och andra länder har vuxit fram och fungerar idag. Vi får kunskap om ländernas likheter och särarter. Vi ökar vår kunskap om EU:s framväxt, funktion och framtid och lär oss om det europeiska samarbetets för- och nackdelar, samt vilka utmaningar Europa och övriga världen står inför.

Med utgångspunkt från FN:s arbete knyts det vi tidigare läst samman till en helhet och en förståelse för olika människors, organisationers och staters villkor. För att nå en djupare förståelse för internationella frågor varvar vi teoretiska studier med praktiska tillämpningar. Gymnasiearbetet kommer att inriktas mot problemställningar som kopplas till detta internationella perspektiv. Det finns många valmöjligheter efter gymnasiet så vi lägger också vikt vid att förbereda eleverna för vidare studier och arbetsliv.

På samhällsvetenskap med internationell profil lär du dig att:

 • samarbeta och se helheter i det internationella samhället
 • dra slutsatser och lösa problem
 • arbeta i projektform
 • utveckla din kommunikativa förmåga i olika forum
 • se samband mellan olika länder och kulturer
 • samarbeta med näringslivet och ideella organisationer
 • nå personlig utveckling
 • ta initiativ och eget ansvar
 • fundera över och förstå människans roll i världen
 • lära dig om skillnaderna i förutsättningar för de industriellt utvecklade länderna och de utvecklingsbara länderna.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150 poäng)

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Matematik 2b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen (300 poäng)

 • Filosofi 1, 50 poäng
 • Moderna språk, 200 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng

Inriktning samhälle/internationell (450 poäng)

 • Geografi 1, 100 poäng
 • Historia 2, 100 poäng
 • Samhällskunskap 2, 100 poäng
 • Samhällskunskap 3, 100 poäng
 • Religionskunskap 2, 50 poäng

Programfördjupningar (300 poäng)

 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng
 • Internationella relationer, 100 poäng

Välj en av:

 • Engelska 7, 100 poäng
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng
 • Matematik 3b, 100 poäng

Gymnasiearbete (100 poäng)

Individuella val (200 poäng)

Totalt

2500 poäng

Idrottsutbildning

I kombination med inriktningen samhällsvetenskap kan du gå idrottsutbildning. Idrottsutbildningen börjar i årskurs 1 och du söker den i samband med gymnasievalet.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Samhällsvetenskapsprogrammet: Christina Edin
Idrottsutbildning: Eva Tervaniemi

Post- och besöksadress

Samhällsvetenskapsprogrammet
Kvarteret Hackspetten
Tullgatan 24
972 38 Luleå

Telefon

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter på 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 26 september 2023

Mer om programmet