Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen (IM) är öppna för dig som saknar behörighet att söka till ett nationellt program.

I Luleå Gymnasieskola har vi introduktionsprogram i varje kvarter med olika profiler. Beroende på vad ditt mål med gymnasiet är blir du placerad på det introduktionsprogram som passar dig bäst. Det finns också introduktionsprogram med yrkesinriktning, som du kan söka till.

Språkintroduktion

Fokus på svenska för dig som är ny i Sverige. Språkintroduktion finns i kvarteret Lärkan.

Yrkesintroduktion

För dig som vill gå en yrkesutbildning. Välj mellan måltidsbiträde och vårdbiträde. Yrkesintroduktion finns i kvarteret Kungsfågeln.

Individuellt alternativ

För dig som vill läsa in de betyg du saknar från grundskolan. Individuellt alternativ finns i kvarteret Hackspetten.

Programinriktat val

Programinriktat val innebär att du följer ett nationellt program i alla kurser och samtidigt läser de kurser som behövs för att du ska bli behörig. Målet är att du senast efter ett år ska tas in på det nationella programmet.

För att vara behörig till programinriktat val måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och

  • i engelska eller matematik och minst fyra andra ämnen, eller
  • i engelska och matematik och minst tre andra ämnen.

I Luleå Gymnasieskola finns sökbara platser på programinriktat val med inriktning mot ett antal olika program. Prata med din studie- och yrkesvägledare om vilka program du kan välja mellan.

Precis som i antagningen till nationella program, avgör elevens meritvärde vem som erbjuds plats.

Rektor

Rektor för programinriktat val är samma rektor som för det nationella programmet som programinriktat val syftar till.

Film om programmet

Kontakt

Vänd dig till studie- och yrkesvägledaren på din nuvarande skola om du har frågor om introduktionsprogrammen.

Studie- och yrkesvägledare på Luleå gymnasieskola

Kontakta gymnasiets studie- och yrkesvägledare i vår e-tjänst.

Telefon

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter på 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 22 februari 2024