Språkintroduktion

Introduktionsprogram

Språkintroduktion är till för dig som är ny i Sverige och behöver en utbildning med tonvikt på svenska som andraspråk, där också andra ämnen ingår.

Introduktionsprogrammen (IM) är öppna för dig som saknar behörighet att söka till ett nationellt program.

Vad är språkintroduktion?

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram där du får lära dig svenska. Programmet finns i kvarteret Lärkan.

Vem kan gå språkintroduktion?

Språkintroduktion är en utbildning för dig som är nyanländ och behöver en utbildning med tyngdpunkten i svenska som andraspråk. I Luleå Gymnasieskola ska elever som inte nått kunskaper i svenska som andraspråk motsvarande steg 2 i Bygga svenska erbjudas språkintroduktion.

Vad får du göra på utbildningen?

Du läser svenska som andraspråk tillsammans med elever som nått ungefär lika långt i språket som du. Du får också möjlighet att läsa alla andra grundskoleämnen utom slöjd och hemkunskap.

Utbildningen är individuellt utformad. Vid skolstarten görs en kartläggning för att se vilken nivå du befinner dig på i svenska som andraspråk, men också din skolbakgrund i övrigt. Kartläggningen ligger till grund för din studieplanering. Om det behövs kan kartläggning också göras i andra ämnen.

Utbildningen är skolförlagd, men ibland kan man kombinera skola och praktik. Utbildningens längd kan variera.

Vad är målet med utbildningen?

Målet för språkintroduktion är främst att du ska nå kunskaper i svenska som andraspråk motsvarande målen för årskurs sex i grundskolan. Efter att du läst språkintroduktion är målet att du ska kunna fortsätta på gymnasiespåret, yrkesintroduktion eller annan utbildning. Du ska ha uppnått steg två i samtliga färdigheter enligt Bygga svenska för att gå vidare till ett annat introduktionsprogram.

Hur söker jag utbildningen?

Vänd dig till studie- och yrkesvägledaren på din nuvarande skola om du har frågor om introduktionsprogrammen.

Om du under pågående läsår vill påbörja ett introduktionsprogram kontaktar du skolhandläggare Jennie Åström, som du når via kommunens kundcenter, 0920-45 30 00.

Film om programmet

Personal

Studie- och yrkesvägledare

Ingela Sörbrandt

Elevhälsa

Elevhälsan består av bland andra skolsköterska, skolkurator och specialpedagog.

Sidan uppdaterades den 22 februari 2024

Mer om programmet