Yrkesintroduktion

Introduktionsprogram

Yrkesintroduktion är ett introduktionsprogram för dig som vill ha en utbildning där du kombinerar skola och praktik. Det finns flera olika yrken att välja mellan.

Introduktionsprogrammen (IM) är öppna för dig som saknar behörighet att söka till ett nationellt program.

Vad är yrkesintroduktion?

Yrkesintroduktion är till för dig som vill ha en utbildning där du kombinerar skola och praktik. Yrkesintroduktion finns i kvarteret Kungsfågeln på Luleå gymnasieskola.

Det finns tre olika inriktningar:

Vem kan gå yrkesintroduktion?

Utbildningen är öppen för dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Den är inte öppen för den som ska erbjudas Språkintroduktion. Du som har läst svenska som andraspråk behöver ha tillräckligt goda kunskaper i svenska, motsvarande minst steg två i Bygga svenska. Prata med din studie- och yrkesvägledare om du har frågor.

Vad får du göra på utbildningen?

Du kan läsa grundskolans ämnen, men gymnasiekurser kan också ingå. Du kommer också att ha praktik på en arbetsplats som du själv är med och väljer. Utbildningen är inte tidsbegränsad.

Vad är målet med utbildningen?

Målet med utbildningen är att du antingen når behörighet för att söka ett nationellt program, påbörjar en annan utbildning eller att det ska bli lättare för dig att få ett jobb.

Hur söker jag utbildningen?

Sök till måltidsbiträde eller vårdbiträde

Om du vill gå någon av de två yrkesinriktningarna gör du din ansökan i det vanliga gymnasievalet. Om antalet sökande är fler än antalet platser avgör meritvärdet från grundskolan vilka som får plats på utbildningen.

Sök till individuellt utformad yrkesintroduktion

Den individuellt utformade yrkesintroduktionen är inte sökbar. Efter vårens överlämningar från grundskolan beslutar rektorerna om placering på de introduktionsprogram som inte är sökbara. I fördelningen tar vi hänsyn till den information och de önskemål som kommer fram i överlämningarna.

Vänd dig till studie- och yrkesvägledaren på din nuvarande skola om du har frågor om introduktionsprogrammen.

Om du under pågående läsår vill påbörja ett introduktionsprogram kontaktar du skolhandläggare Jennie Åström, som du når via kommunens kundcenter, 0920-45 30 00.

Film om programmet

Inriktning måltidsbiträde

Utbildningen till måltidsbiträde är en 2-årig utbildning för dig som vill arbeta inom storkök, till exempel skolmåltiderna. Du läser kurser från restaurang- och livsmedelsprogrammet och efter utbildningen har du goda möjligheter till anställning inom skolmåltiderna eller andra storkök.

Utbildningens struktur

Den första terminen är skolförlagd. Under den andra har du APL, arbetsplatsförlagt lärande två till tre dagar/vecka och under det andra året har du APL tre till fyra dagar per vecka. I första hand gör du din APL inom skolmåltiderna. Utbildningen kan från termin två utformas som en gymnasial lärlingsutbildning.

Antal platser

Utbildningen har tio platser, varav åtta är sökbara. Antalet platser kan komma att ändras.

Kurser

 • Livsmedels- och näringskunskap, 100 poäng
 • Hygien, 100 poäng
 • Matlagning 1, 100 poäng
 • Matlagning 2, 200 poäng
 • Matlagning 3, 200 poäng
 • Service och bemötande, 100 poäng
 • Servering 1, 100 poäng
 • Specialkoster, 100 poäng

Totalt

1000 poäng

APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår med 720 poäng.

Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen. En individuell studieplan upprättas i början av utbildningen.

Inriktning vårdbiträde

Yrkesutbildningen till vårdbiträde är till för dig som vill arbeta inom vård och omsorg. Du läser kurser motsvarande 850 poäng från vård- och omsorgsprogrammet. Utbildningen pågår i två år. Efter avslutade studier är du vårdbiträde och har goda möjligheter till anställning inom kommunens socialtjänst.

Utbildningens struktur

Studierna sker i skolan och på olika arbetsplatser i Luleå kommun eller i din hemkommun.

Ditt arbetsplatsförlagda lärande (APL) är på vård- och omsorgsboende för äldre, i hemtjänst och i gruppboenden och dagverksamheter för de som har funktionsvariationer.

Studera vidare?

Under utbildningen har du också möjlighet att läsa de ämnen du saknar för behörighet till ett nationellt program. Efter avslutad utbildning till vårdbiträde har du möjlighet att fortsätta läsa till undersköterska under Vuxenutbildningens regi.

Antal platser

Utbildningen har tio platser, varav åtta är sökbara.

Kurser

 • Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 poäng
 • Gerontologi och geriatrik 100 poäng
 • Omvårdnad 1, 100 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Social omsorg 1, 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a, 50 poäng

Totalt

850 poäng

Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen. En individuell studieplan upprättas i början av utbildningen.

Individuellt utformad yrkesintroduktion

Tillsammans med din mentor, studie- och yrkesvägledaren, lärarna och den praktikansvariga läraren gör du en individuell studieplan där du beskriver dina mål med utbildningen och vad den ska innehålla.

Utbildningens längd kan variera och innehållet i din studieplan kan förändras om du själv vill.

Utbildningens syfte

Yrkesintroduktion är till för dig som vill ha en utbildning där skola varvas med praktik. Syftet är att:

 • du ska bli behörig till ett nationellt program eller
 • du ska påbörja en annan utbildning eller
 • det ska bli lättare för dig att få ett jobb.

Utbildningens struktur

Du kan läsa de flesta av grundskolans ämnen.

Din utbildning kommer att innehålla praktik, som syftar till att du ska få bättre kunskap om vad som gäller på en arbetsplats.

Ditt lärande på praktik följs upp och dokumenteras regelbundet.

Efter avslutad utbildning

Efter avslutad utbildning får du ett gymnasieintyg, som dels beskriver vilka betyg du nått, dels vad du lärt dig på din arbetsplats/dina arbetsplatser. Gymnasieintyget är en viktig dokumentation om du själv söker arbete eller skriver in dig hos Arbetsförmedlingen.

Antal platser

Antalet platser är inte begränsat.

Personal

Studie- och yrkesvägledare

Måltidsbiträde: Marith Petäjäniemi
Vårdbiträde: Thomas Nalin
Individuellt utformad yrkesintroduktion: Amanda Tyrbo

Lärare

Måltidsbiträde
Isak Isaksson

Vårdbiträde
Lina Niska

Individuellt utformad yrkesintroduktion
Maria Björklund
Bengt Kostet
Jonas Sundberg
Cajsa Sundström

Specialpedagog

Anna Granberg

Elevhälsa

Elevhälsan består av bland andra skolsköterska, skolkurator och specialpedagog.

Sidan uppdaterades den 23 februari 2024

Mer om programmet