Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesprogram

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) är för dig som vill ha ett framtidsyrke som ger dig möjlighet att arbeta med människor.

Vad får du göra på utbildningen?

På vård- och omsorgsprogrammet får du lära dig hur du bemöter och kommunicerar med människor på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt, grunden ligger i människors lika värde. Du kommer också få möjligheten att utveckla dina kunskaper och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg. Du får kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsvariationer. Du får lära dig att hjälpa och stödja människor att återställa sin hälsa eller att bevara en redan god hälsa.

Du får grundläggande yrkeskunskaper som krävs för att kunna arbete inom vård- och omsorgsområdet. Utbildningen ger också en bra grund för många andra yrkesområden där du kommer i kontakt med människor. Under samtliga tre åren på utbildningen varvas teori och praktik så att det du lär dig teoretiskt i skolan omsätts i praktiskt arbete ute på arbetsplatser.

Ditt arbetsplatsförlagda lärande (APL) är bland annat på vård- och omsorgsboenden för äldre, inom hemtjänsten, på Sunderby sjukhus och på gruppboenden/dagverksamheter med brukare som har funktionsvariationer.

Efter dina gymnasiestudier

Efter godkänd utbildning kan du söka arbete som undersköterska inom många olika områden. Du får också en bra grund för många yrkesområden som exempelvis polis, socionom, brandman, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, tandhygienist med mera.

På vård- och omsorgsprogrammet har du möjlighet att välja till kurser för grundläggande behörighet (svenska 3 samt engelska 6). Vi erbjuder också möjligheten att läsa matematik 2a för särskild behörighet för dig som vill utbilda dig till exempelvis sjuksköterska.

Tycker du om att arbeta med människor?

Du lär dig arbeta med människor i olika åldrar med olika behov. Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta kommunens socialtjänst och/eller regionens hälso- och sjukvård.

Du kan förbereda dig för högskolestudier

Du har möjlighet att välja kurser som förbereder dig för högskolestudier. Många av våra elever läser efter avslutade gymnasiestudier vidare till exempelvis arbetsterapeut, sjuksköterska, sjukgymnast eller socionom.

Det här får du lära dig

Vård- och omsorgsarbete utgår ifrån alla människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande.

Genom utbildningen ska du få en helhetssyn på människan och kunskap hur livsstilen har för betydelse för hälsan. För att få denna helhetssyn behövs kunskaper från flera ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap.

Under utbildningen kommer du få möjlighet att utveckla förmågor att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. Du ska också få möjlighet att utveckla förståelse för människors olika behov och förutsättningar. I utbildningen kommer du att få diskutera och ta ställning i etiska frågor som rör yrkesutövningen och kunskap kring den etik som råder inom yrkesområdet.

Det här kan du jobba med efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du söka jobb inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård kan du arbeta på till exempel en vårdavdelning inom psykiatrisk vård, på en vårdcentral eller inom hemsjukvård. Inom socialtjänst kan du arbeta på till exempel särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent. Efter utbildningen kan du också välja att fortsätta dina studier på till exempel yrkeshögskola eller högskola.

Film om programmet

Gymnasiegemensamma ämnen (600 poäng)

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a 1, 50 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng

Programgemensamma ämnen (1400 poäng)

 • Anatomi och Fysiologi 1, 50 poäng
 • Anatomi och Fysiologi 2, 50 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 poäng
 • Gerontologi och geriatrik 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 poäng
 • Omvårdnad 1, 100 poäng
 • Omvårdnad 2, 100 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Psykiatri 2, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a2, 50 poäng
 • Social omsorg 1, 100 poäng
 • Social omsorg 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng

Programfördjupningar (200 poäng)

 • Räddningsmedicin 100 poäng
 • Vårdpedagogik och handledning 100 poäng

Utökat program (100 poäng)

 • Matematik 2a, 100 poäng

Gymnasiearbete (100 poäng)

Individuella val (200 poäng)

Totalt

2600 poäng

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Thomas Nalin

Post- och besöksadress

Vård- och omsorgsprogrammet
Kvarteret Kungsfågeln
Repslagargatan 4
972 39 Luleå

Telefon

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter på 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 26 september 2023

Mer om programmet