Individuellt alternativ

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ i kvarteret Hackspetten är till för dig som vill läsa in de betyg du saknar från grundskolan. Målet för utbildningen är att du ska bli behörig att söka in till ett nationellt program, påbörja en annan utbildning eller att det ska bli lättare för dig att få ett jobb.

Introduktionsprogrammen (IM) är öppna för dig som saknar behörighet att söka till ett nationellt program.

Vad är individuellt alternativ?

Individuellt alternativ är ett introduktionsprogram. Programmet finns i kvarteret Hackspetten.

Vem kan gå individuellt alternativ?

Individuellt alternativ är till för dig som vill nå de betyg du saknar för behörighet för att sedan kunna söka till ett nationellt program, påbörja en annan utbildning eller för att det ska bli lättare för dig att få ett jobb.

Vad får du göra på utbildningen?

Du kan läsa alla grundskolans ämnen utom slöjd och hem- och konsumentkunskap. Du kan också ha praktik. Om du vill och det är möjligt att ordna kan du också läsa enstaka gymnasiekurser.

För varje elev görs en individuell studieplan, som bygger på dina målsättningar, behov och önskemål. Utbildningens längd kan variera.

För den som har behov av det finns möjlighet till en lugnare lärmiljö.

Vad är målet med utbildningen?

Målet med utbildningen är att du antingen når behörighet för att söka ett nationellt program, påbörjar en annan utbildning eller att det ska bli lättare för dig att få ett jobb.

Hur söker jag utbildningen?

Utbildningen är inte sökbar. Efter vårens överlämningar från grundskolan beslutar rektorerna om placering på de introduktionsprogram som inte är sökbara. I fördelningen tar vi hänsyn till den information och de önskemål som kommer fram i överlämningarna. Antalet platser är inte begränsat.

Vänd dig till studie- och yrkesvägledaren på din nuvarande skola om du har frågor om introduktionsprogrammen.

Om du under pågående läsår vill påbörja ett introduktionsprogram kontaktar du skolhandläggare Jennie Åström, som du når via kommunens kundcenter, 0920-45 30 00.

Film om programmet

Personal

Studie- och yrkesvägledare

Ingela Sörbrandt

Lärare

Lisa Högberg
Elin Isaksson
Anders Kruukka
Margareta Lindgren
Jenny Larsson
Anna Larsson
Isabel Berggren

Lärare, specialpedagog

Margot Zakariasson

Elevhälsa

Elevhälsan består av bland andra skolsköterska, skolkurator och specialpedagog.

Sidan uppdaterades den 31 oktober 2023

Mer om programmet