Gymnasieingenjör (Te4)

Valbart fjärde år på teknikprogrammet

Du som har gymnasieexamen från teknikprogrammet kan välja att gå ett fjärde tekniskt år för att utbilda dig till gymnasieingenjör. Utbildningen blandar undervisning i skolan med arbetsplatsförlagt lärande och ger goda möjligheter till jobb direkt.

I Luleå erbjuder vi inriktningen samhällsbyggande, byggproduktionsledare. För att kunna ansöka måste du ha godkänd examen från någon av det treåriga teknikprogrammets inriktningar och vara högst 22 år.

Vad får du göra på utbildningen?

Inom samhällsbyggnad lär du dig grundläggande kunskaper inom arbetsledning, produk­tionsledning och produktionsplanering vid byggproduktion. Du får också fördjupade kunskaper i att ta fram ritningar och konstruera hus. Även perspektiv på kvalitet och miljö tas upp i utbildning­en.

Efter dina gymnasiestudier

Tänkbara yrken efter utbildningen kan vara samordnare för husproduktion, planritare, projektör, ar­betsledare och kvalitets- och miljösamordnare.

Exempel på samarbetspartners:

 • Skanska
 • PEAB
 • MAF
 • Sveriges Byggindustrier
 • NCC
 • HÖ Allbygg AB
 • Luleå kommun
 • Sweco
 • Berggren Bergman
 • Trafikverket
 • WSP.

Som kompletterande behörighetskrav för den nationella profilen Samhällsbyggande krävs godkända betyg i kurserna Arkitektur- hus och Byggnadsverk, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll. (Tillämpas från och med höstterminen 2018.)

 • 20 utbildningsplatser.
 • Ansökan senast 1 juni.
 • Planeras och genomförs i nära samarbete med näringslivet.
 • Totalt 900 poäng.
 • Ca 13 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).
 • Vid APL möter du gymnasieingenjörens vardag och utmaningar.
 • Efter avklarad utbildning är du examinerad gymnasieingenjör.
 • Teoretisk och praktisk och genomförs både i skolan och på företagen.

Gemensamma kurser (300 poäng)

 • Gymnasieingenjören i praktiken 200 poäng
 • Examensarbete 100 poäng

Gemensamma kurser i profilen (100 poäng)

 • Byggprocessen 100 poäng

Utgång; Samhällsbyggande, Produktionsledning bygg och anläggning (500 poäng)

 • Byggstyrning, 100 poäng
 • Planering för byggstart, 100 poäng
 • Rit och mätningsteknik, 100 poäng
 • CAD-specialisering, 100 poäng
 • Teknikspecialisering, 100 poäng

Totalt

900 poäng

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Marith Petäjäniemi

Processledare Teknikcollege

Jonas Engman
070-377 75 21

Telefon

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter på 0920-45 30 00.

Teknikcollege

Vi är ett certifierat Teknikcollege Länk till annan webbplats.. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar att flera kommuner och utbildningar samverkar med industri- och teknikföretag.

Sidan uppdaterades den 5 mars 2024

Mer om programmet