Teknikprogrammet

Högskoleförberedande program

Teknikprogrammet (TE) är för dig som tycker om att arbeta med teknik i projektform inom områden som är i ständig utveckling.

Vad får du göra på utbildningen?

Du får prova på att planera, genomföra och utvärdera projekt i samverkan med myndigheter och näringsliv. Du läser gymnasiegemensamma ämnen samt teknikprogrammets kurser vilka tillsammans ger dig breda tekniska baskunskaper att bygga vidare på.

Inriktningar

Efter dina gymnasiestudier

Du som gått teknikprogrammet kan söka ditt framtida yrke inom alla områden som har med teknik och människa att göra. Du kan läsa vidare till högskole- eller civilingenjör eller annat som du är intresserad av inom teknikområdet. Samtliga inriktningar ger även en bra och bred grund för fortsatta studier vid andra inriktningar vid universitet eller högskola.

Gymnasieingenjör

Du kan även läsa till gymnasieingenjör under ett fjärde år (Te4). I Luleå erbjuder vi inriktningen samhällsbyggande, byggproduktionsledare.

Film om programmet

Inriktning informations- och medieteknik

Är du intresserad av utveckling inom webben, spelprogrammering eller applikationer för mobiltelefoner? Då är denna inriktning något för dig.

Inom många utbildningar på universitet, högskolor och även inom arbetslivet förutsätts kunskaper i webbutveckling, medieteknik, programmering och entreprenörskap. Kunskaper som du får inom Informations- och medieteknik kommer att underlätta dina framtida studier samt i arbetslivet. Vi kommer att samarbeta med Luleå tekniska universitet och lokala it-företag.

Hos oss finns kurser med spännande innehåll. Du lär dig utvecklingsprocessen från idé till färdig produkt.

Du lär dig:

 • att utveckla webbsidor med senaste teknik
 • att programmera genom att utveckla till exempel spel och applikationer för mobiltelefoner med java som i dag används av många företag
 • att skapa användargränssnitt för interaktion mot webbplatser och mjukvaruapplikationer
 • att kommunicera med digital teknik: bild, ljud, text och rörlig bild.

Gymnasiegemensamma ämnen (1100 poäng)

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1c, 100 poäng
 • Matematik 2c, 100 poäng
 • Matematik 3c, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen (400 poäng)

 • Fysik 1a, 150 poäng
 • Kemi 1, 100 poäng
 • Teknik 1, 150 poäng

Inriktning informations- och medieteknik (300 poäng)

 • Dator och nätverksteknik 100 poäng
 • Programmering 1, 100 poäng
 • Webbutveckling 1, 100 poäng

Programfördjupningar (400 poäng)

 • Fysik 2, 100 poäng
 • Matematik 4, 100 poäng
 • Matematik 5, 100 poäng
 • Biologi 1,100 poäng
 • Svets grund, 100 poäng
 • Digitalt skapande 1, 100 poäng
 • Teknikspecialisering, 100 poäng (obligatorisk)
 • Cad 1, 50 poäng
 • Historia 1a2, 50 poäng
 • Design 1, Programmering 1 eller Hållbart samhällsbyggande, 100 poäng

Gymnasiearbete (100 poäng)

Individuella val (200 poäng)

Totalt

2500 poäng

Inriktning produktionsteknik

Du får kunskaper hur produktionen går till i ett modernt företag. Det gäller att känna till teknisk utrustning, ofta datorstyrd och hur man lägger upp produktionslinjer. Mekatronik är en sammanslagning av mekanik och elektronik. Du lär dig hur mekanik, elektroteknik och styr- och reglerteknik samverkar.

Gymnasiegemensamma ämnen (1100 poäng)

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1c, 100 poäng
 • Matematik 2c, 100 poäng
 • Matematik 3c, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen (400 poäng)

 • Fysik 1a, 150 poäng
 • Kemi 1, 100 poäng
 • Teknik 1, 150 poäng

Inriktning produktionsteknik (300 poäng)

 • Mekatronik 1, 100 poäng
 • Produktionskunskap 1, 100 poäng
 • Produktionsutrustning 1, 100 poäng

Programfördjupningar (400 poäng)

 • Fysik 2, 100 poäng
 • Matematik 4, 100 poäng
 • Matematik 5, 100 poäng
 • Biologi 1,100 poäng
 • Svets grund, 100 poäng
 • Digitalt skapande 1, 100 poäng
 • Teknikspecialisering, 100 poäng (obligatorisk)
 • Cad 1, 50 poäng
 • Historia 1a2, 50 poäng
 • Design 1, Programmering 1 eller Hållbart samhällsbyggande, 100 poäng

Gymnasiearbete (100 poäng)

Individuella val (200 poäng)

Totalt

2500 poäng

Inriktning samhällsbyggande och miljö

Är du intresserad av samhällsutveckling och vill delta aktivt i utformningen av framtida lösningar för en hållbar utveckling, det kan gälla framtida energilösningar, miljöanpassad arkitektur samt samhällsplanering, då är detta inriktningen för dig!

Samhällsbyggnadsteknik och miljö är en inriktning på teknikprogrammet som ger dig möjlighet att studera vidare på någon av landets ingenjörs- eller arkitektutbildningar. Samhällsbyggnadsteknik och miljö ger även en bra och bred grund för fortsatta studier vid andra inriktningar vid universitet och högskola.

Programinriktningen handlar om att resurserna i samhället är begränsade och vi ser dagligen rapporter om att vi måste ändra/förbättra vår användning av resurser för att samhället ska kunna fortsätta att utvecklas.

Gymnasiegemensamma ämnen (1100 poäng)

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1c, 100 poäng
 • Matematik 2c, 100 poäng
 • Matematik 3c, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen (400 poäng)

 • Fysik 1a, 150 poäng
 • Kemi 1, 100 poäng
 • Teknik 1, 150 poäng

Inriktning samhällsbyggande och miljö (300 poäng)

 • Arkitektur - Hus, 100 poäng
 • Hållbart samhällsbyggande, 100 poäng
 • Byggnadsverk, 100 poäng

Programfördjupningar (400 poäng)

 • Fysik 2, 100 poäng
 • Matematik 4, 100 poäng
 • Matematik 5, 100 poäng
 • Biologi 1,100 poäng
 • Svets grund, 100 poäng
 • Digitalt skapande 1, 100 poäng
 • Teknikspecialisering, 100 poäng (obligatorisk)
 • Cad 1, 50 poäng
 • Historia 1a2, 50 poäng
 • Design 1, Programmering 1 eller Hållbart samhällsbyggande, 100 poäng

Gymnasiearbete (100 poäng)

Individuella val (200 poäng)

Totalt

2500 poäng

Inriktning design och produktutveckling

Du lär dig lösa designproblem med hjälp av skisser och enkla modeller. Kursen konstruktion ger dig grunden för tekniskt konstruktionsarbete. Du ska kunna använda matematiska modeller och kombinera experimentlusta och praktisk problemlösning. CAD (computer aided design) innebär att man använder datateknik för att rita, konstruera och designa olika produkter.

Gymnasiegemensamma ämnen (1100 poäng)

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1c, 100 poäng
 • Matematik 2c, 100 poäng
 • Matematik 3c, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen (400 poäng)

 • Fysik 1a, 150 poäng
 • Kemi 1, 100 poäng
 • Teknik 1, 150 poäng

Inriktning design och produktutveckling (300 poäng)

 • Bild och Form 1a, 50 poäng
 • Cad 1, 50 poäng
 • Design 1, 100 poäng
 • Konstruktion 1, 100 poäng

Programfördjupningar (400 poäng)

 • Fysik 2, 100 poäng
 • Matematik 4, 100 poäng
 • Matematik 5, 100 poäng
 • Biologi 1,100 poäng
 • Svets grund, 100 poäng
 • Digitalt skapande 1, 100 poäng
 • Teknikspecialisering, 100 poäng (obligatorisk)
 • Cad 1, 50 poäng
 • Historia 1a2, 50 poäng
 • Design 1, Programmering 1 eller Hållbart samhällsbyggande, 100 poäng

Gymnasiearbete (100 poäng)

Individuella val (200 poäng)

Totalt

2500 poäng

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Marith Petäjäniemi

Post- och besöksadress

Teknikprogrammet
Kvarteret Kungsfågeln
Repslagargatan 4
972 39 Luleå

Telefon

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter på 0920-45 30 00.

Teknikcollege

Vi är ett certifierat Teknikcollege Länk till annan webbplats.. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar att flera kommuner och utbildningar samverkar med industri- och teknikföretag.

Sidan uppdaterades den 5 mars 2024

Mer om programmet