Jag tar mig framåt

Hej och välkommen till Jag tar mig framåt - ökad rörelse hela dagen, ett projekt och en utmaning för att öka rörelse över hela dagen samt främja klimatsmarta och aktiva skoltransporter.

Jag tar mig framåt är ett framgångsrikt folkhälsoprojekt som Luleå kommun och Luleå tekniska universitet har drivit sedan 2016. Nu växlar vi upp och projektet omfattar nu även en satsning på ökad rörelse. Målsättningen är att öka barns rörelse över hela skol- och fritidshemsdagen för att främja barns hälsa, öka trafiksäkerheten och bidra till en bättre hållbarare miljö. 

Ökad rörelse hela dagen

Vi tar med oss de framgångsfaktorerna och de positiva resultaten in i en satsning på att öka rörelsen hela dagen med målet att bli en naturlig del i vår dagliga verksamhet.

Jag tar mig framåt - aktiva skoltransporter

Ett projekt och en utmaning till som främjar klimatsmarta och aktiva skoltransporter, alltså att gå eller cykla till skolan. Jag tar mig framåt genomförs i åk 2 och åk 5 i Luleå kommuns skolor. I steg-för-steg-guiden finns förslag på hur du kan lägga upp arbetet med de aktiva skoltransporterna. Tips och förslag på innehåll hittar du på sidan vi föreslår - du har frihet.

Ett projekt - många vinster

Projektet har redan visat sig kunna stärka barnens hälsa och lärande, självständighet och personlig utveckling samt den så värdefulla sammanhållningen i elevgruppen. Det här blir något som eleverna tar sig an tillsammans! Projektet har utformats i samarbete med forskare vid Luleå Tekniska universitet och lärare i Luleå kommuns skolor.

Projektet omfattar nu hela skol - och fritidshemsdagen vilket bidrar till att rörelsen och den fysiska aktiviteten ökar. Den satsningen som Luleå kommun gör genom att utveckla detta förväntas leda till en implementering som består och blir en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Framförallt ser vi potentialen i att utveckla rörelseaktviteterna i samband med strukturerad och planerad rastverksamhet samt pedagogisk utevistelse under fritidshemstiden.

Genom att möjliggöra en långsiktig satsning på ökad rörelse för eleverna på låg- och mellanstadiet finns en förhoppning om att hållbara vanor även följer upp i högstadiet och vuxenlivet.

Forskning

Den forskning som genomförts har hittills resulterat i flera vetenskapliga publikationer. De viktigaste resultaten är:

Gamification – en framgångsfaktor i undervisningen

Att räkna antalet kilometer och mäta detta på en karta var motiverade för barnen och kunde integreras naturligt i undervisningen. Uppdragen utgick från de ämnen som barnen ska läsa i respektive årskurs och både lärarna och barnen upplevde att den praktiska kopplingen gjorde undervisningen roligare och mer lärorik. Barnen blev mer engagerade än de varit tidigare när de läst samma delar utan denna koppling.

Beteendeförändring ger attitydförändring

En del föräldrar var tveksamma och ifrågasättande innan projektet men detta har tydligt förändrats under projektets gång. Projektet var så lockande för barnen att de i många fall lyckats övertala sina föräldrar att få delta. Föräldrarnas attityder förändrades efter att barnen deltagit och nyckeln till detta var barnens entusiasm.

Redo för skola

Barnen var piggare i skolan och att de hade ”mindre kryp i benen”. Dessutom var de gladare framförallt på morgonen och de hade oftast ”pratat av sig” på vägen till skolan vilket gjorde att de var mer redo när undervisningen startade. En annan positiv och oväntad förändring var att barn som tidigare ofta varit sena till skolan nu kom i tid. En anledning till detta var att de cyklade eller gick tillsammans och när en kompis väntade var de mer motiverande att komma iväg i tid.

Bygger nya relationer

Barnen parades ihop två och två eller tre efter geografi och uppmuntrades att cykla eller gå tillsammans. Detta gjorde att barn som tidigare inte umgåtts med varandra lärde känna varandra och barnen upplevde att de kunde leka med fler klasskamrater efter projektet än före. Några barn uttryckte att det kände sig mindre ensamma nu än tidigare och lärarna bekräftade att detta hade förbättrat den psykosociala miljön. Barnen beskrev hur de kunde hjälpa och motivera varandra genom att cykla tillsammans och den sociala samvaron gjorde färden till och från skolan rolig.

Barnen ”smittade” föräldrarna

En intressant bieffekt var att barnens ökade fysiska aktivitet även gav en ökad fysisk aktivitet för deras föräldrar. Vanligtvis talas det mestadels om att barn ärver sina föräldrars hälsobeteenden men det omvända verkar också vara möjligt.

Nyheter

Nu är det dags för uppstart

De goda resultaten från kommunens rörelsesatsning Jag tar mig framåt, som drivs tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, tar nu ett steg vidare. Vi utvidgar nu satsningen till att omfatta ökad rörelse hela dagen. Forskning visar att barn rör på sig för lite och att det påverkar deras hälsa negativt. Genom denna satsning vill Luleå kommun vara med och bidra till en förändring genom att utveckla verksamheten med ökad rörelse och fysik aktivitet för eleverna över hela skol- och fritidshemsdagen.

Genom att skolan i större utsträckning erbjuder fysisk aktivitet kan vi bidra till hälsa och lärande och ökad likvärdighet för alla elever enligt läroplanen. Senare forskning visar på positiva samband mellan fysisk aktivitet och ökat lärande.

En bild som visar fyra barn som är ute på vintern. De står vid en klätterställning. Man ser att det är kallt ute på deras utandning.

På skolorna där man arbetat med ökad rörelse har utvärderingar visat att eleverna är piggare och mer redo för undervisning som i sin tur lett till bättre förutsättningar för lärande, berättar Louice Stridsman, verksamhetschef och Lena Heikka, utvecklingsledare för grundskolan.

Föräldrar och elever är positiva till förändringen på de skolor där man arbetat med planerade fysiska aktiviteter. Läroplanen anger att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Vi ser en stor potential i att utveckla rörelseaktiviteterna vidare på skolorna när det gäller rast- och fritidshemsverksamheten.

Hälsosatsningen som Luleå kommun gör inom grundskolan, med ökad rörelse under hela skoldagen hoppas vi blir en bestående och naturlig del i den dagliga verksamheten.

Genom att möjliggöra en långsiktig satsning för eleverna på låg- och mellanstadiet vill Luleå kommun bidra till att skapa hållbara vanor som följer med upp i högstadiet och vidare in i vuxenlivet, säger projektledarna Åsa Öystilä, Solveig Parviainen och Therese Broström.

En gång för alla

Delta i vårvinterns gå-utmaning #engångföralla Länk till annan webbplats.!

Vilken by eller stadsdel går mest i Luleå? Och är det kanske just du som går längst av alla Lulebor? Är du ingen tävlingsmänniska? Låt gå, var med ändå! Gå för hälsan, miljön eller nåt annat du tycker om. Varje steg räknas – oavsett varför du går!

Utmaningen pågår 8 feb – 26 mars och är gratis.

Vi lottar ut massor av priser bland alla som deltar.

Dessutom väntar så klart fina priser till vinnarna

Läs med och anmäl dig www.lulea.se/tappa Länk till annan webbplats.

Glada vinnare

Nu är utlottningen av biobiljetter klar. Flest svarande vårdnadshavare fanns på Ersnässkolan åk 1 och Tallkronanskolan åk 2.

Hanna Forsberg från Luleå Tekniska Universitet som håller i undersökningen var på plats och delade ut biobiljetter.

Stort grattis till vinnarna. Och ett stort tack till alla vårdnadshavare som bidragit i undersökningen.

Två glada barn. De sitter ner och håller upp biobiljetter som de vunnit framför sig.

Några av de glada vinnarna till biobiljetterna.

Barn i ett klassrum som sitter ned. De håller i varsin biobiljett.

Glada elever på Tallkronanskolan som vunnit biobiljetter.

Hanna Forsberg, Luleå Tekniska Universitet delar ut biobiljetter till elever på Ersnässkolan. Hon räcker över biljetten till en elev.

Hanna Forsberg, Luleå Tekniska Universitet, delar ut biobiljetter till elever på Ersnässkolan.

Vinn biobiljetter

Forskare vid Luleå Tekniska Universitet arbetar med ett pågående forskningsprojekt som syftar till att öka antalet barn som går och cyklar till skolan för att främja fysisk aktivitet, projektet kallas ”Aktiva skoltransporter”.

Just nu pågår en undersökning av vilka attityder och uppfattningar du som förälder har till att ditt/dina barn cyklar eller går till skolan.

Biobiljetter delas ut till de tre klasser i Luleå kommun som har fått flest antal svar av föräldrar på enkäten. Länk till undersökningen får alla vårdnadshavare via Tietoappen.

“Åker jag bil sitter jag ju still, så när jag kommer till skolan kanske jag är sprallig” - Luleå fick barnen att gå eller cykla till skolan och lärarna märkte genast en skillnad"

Färre bilskjutsar har gett Luleåbarnen en tryggare skolväg och piggare start på skoldagen. Forskare vid Luleå tekniska universitet följer med utvecklingen, men lärarna märker redan nu en tydlig skillnad.

Frisk luft och motion gör gott, det vet väl de flesta. Att barn i dag rör på sig på tok för lite vet vi också. I Luleå har man bestämt sig för att göra något åt saken.

Barn ute i en lekpark vintertid

Elever som deltar i projektet Jag tar mig framåt.

I reportaget från Svenska Yle Länk till annan webbplats., som Marianne Sundholm har skrivit kan du läsa mer om hur lärarna på Ormbergsskolan i Luleå arbetar med projektet Jag tar mig framåt. reportaget Svenska Yle Länk till annan webbplats.

Sedan sex år tillbaka samarbetar kommun och universitet för att få skolbarnen att röra på sig mer, genom att promenera eller cykla till skolan, året runt.

– Om jag åker bil då sitter jag ju still, så när jag kommer till skolan och ska jobba då kanske jag är sprallig och vill springa. Fast om jag går då har jag redan sprungit av mig, förklarar Linnea Berglund som går i trean på Ormbergsskolan i Luleå.

Klasskompisen Emrik Lindblom-Nilsson fyller på:
– Man hinner prata med kompisar på vägen till skolan och man hinner ha roligt.

Bild som visar två av lärarna som arbetar med projektet.

Tuija Nevänperä och Maria Mandahl lärare på skolan.

Utvidgning av projektet - Jag tar mig framåt nu för alla i åk 2 och åk 5

Nu sker en utvidgning av folkhälsoprojektet "Jag tar mig framåt" som Luleå kommun och Luleå tekniska universitet har drivit sedan 2016. Det framgångsrika konceptet har uppmärksammats nationellt och regionalt. Från hösten 2019 kommer det att spridas och omfatta alla elever i åk 2 och åk 5 i Luleå kommun.

Projektet sprids nu dessutom i hela regionen, fler kommuner kommer att delta i detta folkhälsoprojekt där Region Norrbotten nu också går in. Läs mer om deras del i projektet aktiva skoltransporter 2.0 med start hösten 2019 Länk till annan webbplats..

Målsättningen med projektet är att främja barns hälsa, öka trafiksäkerheten och bidra till en bättre hållbarare miljö.

Barn rör sig allt mindre i vardagen, detta är en utveckling som vi behöver vända.

Skolan är en arena där man når alla barn och unga och har därmed en grundläggande roll i arbetet för en god och jämlik hälsa, både i sin roll som ansvarig för utbildning, och som plattform för ett hälsofrämjande arbete.

Tack vare de goda resultat i tidigare i projektet utvidgas nu projektet inom Luleå kommun till att omfatta alla elever i åk 2 och 5. Samarbetspartner är även Stadsbyggnadsförvaltningen. Länk till annan webbplats.

Arbetet med projektet är igång

Nu har terminens arbete med aktiva skoltransporter och Jag tar mig framåt dragit igång på allvar ute på skolorna.

Råneskolan är ett exempel på en skola med femmor där arbetet pågår för fullt. Agniezska Holgersson är lärare i klassen.

-Det är ett riktigt bra projekt. Jag upplevde projektet som lite stressande i början, och kände en viss osäkerhet. Men efter att ha kommit igång upplever jag det som väldigt bra och positivt och jag uppskattar hemsidan med länkar och förslag på lektionerna, det ger ett bra och stöd till undervisningen.

Empowerment och gamification är viktiga moment i projektet för att öka motivationen hos eleverna. Agniezska lyfter också fram att eleverna upplever projektet som positivt och att de gillar det varierade arbetssättet.

Agniezska Holgersson, på bild, är lärare i klassen.

Agniezska Holgersson, på bild, är lärare i klassen.

Agniezska Holgersson, på bild, är lärare i klassen.

- Det som har gjort det så tacksamt att arbeta med projektet är att det tagits emot så väl av elever, lärare och vårdnadshavare. Alla upplever det som positivt. Elever och lärare kanske främst för att det ger möjligheter till annat lärande, exempelvis de lärandepromenader vi använder oss av. Vårdnadshavarna tycker att det är bra att skolan fokuserar extra på elevernas hälsa och uppmuntrar verkligen detta, berättar Agniezska Holgersson.

Med bästa sällskapet för att berätta om Let´s Gå, Trampa På!

Per Lindqvist, 11 år berättar om när hans klass deltog i projektet Jag tar mig framåt. Vi får ta del av hans tips om vintercykling och hör också Anna-Karin Lindqvist berätta mer om projektet.

Lyssna 2:04:00 in i reportaget för att höra Pers klokskap, Förmiddag i p4 Norrbotten Länk till annan webbplats..

Det är kärlek att låta sina barn gå eller cykla

Det är kärlek att låta sina barn gå eller cykla dit de ska. Så resonerar Folkhälsocentrum vid Region Norrbotten som tillsammans med Luleå tekniska universitet och fem norrbottniska kommuner vill få fler barn att gå eller cykla till skola och fritidsaktiviteter.

Bilden visar Anna-Karin Lindqvist, Annika Nordstrand, Per Linqvist, Linda Frohm (M) och Louice Stridsman

Anna-Karin Lindqvist, Annika Nordstrand, Per Linqvist, Linda Frohm (M) och Louice Stridsman

Luleå är en av fem kommuner

Alla hushåll som har elever i årskurs två eller fem i kommunerna Arjeplog, Gällivare, Luleå, Kalix och Haparanda får snart ett kuvert med posten. I kuvertet finns två nyckelringar och informationsmaterial som uppmuntrar alla barn att året om välja aktiva transporter, oavsett om man bor i stad eller i landsbygd.

Utskicket består av en informationsfolder och två nyckelringar. En är till barnets cykelnyckel eller hemnyckel. Den andra ska de vuxna sätta bilnyckeln på. Barn vill ofta cykla eller gå dit de ska, men föräldrarna tycker ibland att det är lättare och snabbare att ta bilen. Tanken är att man som vuxen ska påminnas om att det är bra med aktiva transporter varje gång man plockar upp bilnyckeln och ser nyckelringen.

Färre än hälften av norrbottniska barn i årskurs fyra kommer upp till de rekommenderade 60 minuter av rörelse per dag. I årskurs sju är det 72 procent som inte når målet, i gymnasiet 74 procent. Ökad fysisk aktivitet förbättrar hälsan, skolresultat och arbetsklimat i klassrummet. Dessutom leder projektet till en ökad trafiksäkerhet runt skolorna och ger miljövinster.

– Det är till och med så att i ett långsiktigt perspektiv görs stora samhällsvinster om man går eller cyklar. Preliminära beräkningar visar att för varje kilometer ett barn cyklar eller går sparar samhället tio kronor, säger Anna-Karin Lindqvist, lektor vid Luleå tekniska universitet.

Utskick av nyckelring som skickas hem till vårdnadshavare till elever i åk 5

Utskicket består av en informationsfolder och två nyckelringar.

Luleå kommun - en modellkommun

Luleå tekniska universitet har drivit Aktiva skoltransporter, både Luleå kommun och Region Norrbotten driver nu arbeten som är en förlängning av det projektet.

– Skolan är en arena där vi når alla barn och unga. Vi har därför en grundläggande roll i arbetet för en god och jämlik hälsa, säger Louice Stridsman, verksamhetschef i grundskolan inom Luleå kommun.

– Nu ser vi till att fler kommuner och skolor får möjlighet att ta del av de erfarenheter och arbets- och informationsmaterial som tagits fram av Luleå kommuns personal de tre senaste åren. Let’s gå, trampa på är inget engångsprojekt utan kommer att upprepas. Det kommer nya elever till årskurs två och fem varje år, säger Linda Frohm, regionråd (M).

Let’s gå, trampa på är en av Region Norrbottens 118 insatser som bidrar till att Norrbottens folkhälsostrategi för att skapa en mer jämlik och jämställd folkhälsa förverkligas.

Tack till alla barn!

Det går framåt i ”Jag tar mig framåt”- projektet.

Stina Rutberg och Anna-Karin Lindqvist blev Årets innovatörer på LTU. De vill rikta ett särskilt Tack till alla barnen som medverkat i projektet. Utan dem inget pris.

Delar av motiveringen:
Årets innovatör 2018 Stina och Anna-Karin har genom sitt arbete med Aktiva skoltransporter skapat innovativa lösningar på stora samhällsutmaningar med barn och ungas hälsa.

I samband med prisutdelningen poängterade Stina och Anna-Karin att det egentligen är barnen som är årets innovatörer eftersom det är deras idéer som varit grunden i projektet. Dessutom blev Luleå kommun årets samarbetskommun delvis pga Aktiva skoltransporter!

Hedersomnämnande för arbete med hållbart resande

Under onsdagen den 3 juli 2019 fick Luleå kommun ta emot ett hedersomnämnande under en cermoni i Almedalen för sitt arbete med aktiva skoltransporter och för arbetet med reseutmaningen med motiveringen:

"Hedersomnämnandet för nyskapande kommun i SHIFT 2019 för innovativa insatser med aktiva skoltransporter och vintercykling samt för inspirerande resespel som främjar hållbart resande bland kommunens anställda". Läs mer om detta på Vårt Luleå. Länk till annan webbplats.

Rubrik

Text

Kontakt