Samiska flaggan

Sámigiela hálddahusguvlui

Julevu gielda gullo meänkieli, suomagiela ja sámigiela hálddahusguvlui. Julevus orru stuorra oassi durdnosleagilaččat ja máŋgasat suoma dehe sámi máttuiguin. Sis lea vuoigatvuohta oaččut muhtin oasi gieldda bálvalusain meänkielii, suomagillii dehe sámigillii.

 • Ovdaskuvla
  Mánáid vuoigatvuohta ovddidit iežaset unnitlogugiela ja iežaset kultuvrralaš identitehta.
 • Divššu iežas gillii
  Dikšu iežas eatnigillii lea boarrásiid eallinkvaliteahta buorrin. Dat addá buoret dorvvolašvuođa ja ráhkada buori veadjimaBálvalus
 • Bálvalus
  Dus lea vuoigatvuohta geavahit meänkieli, sámigiela dehe suomagiela go válddát oktavuođa minguin njálmmálaččat dehe čálalaččat. Jus don lea bealálaš áššis de dus lea riekti oažžut čálalaš mearrádusaid daid gielaide jorgaluvvon.

Durdnosleagilaččat, sámit ja ruoŧasuopmelaččat leat álo gávdnon Ruoŧas ja meänkieli, sámigiella ja suomagiella leat álo hubmojuvvon Ruoŧas. Sin giella ja kultuvra lea oassi min oktasaš kulturárbbis.

Dat leat golbma min vihtta našuvnnalaš unnitloguin. Gielddain lea erenoamáš geatnegasvuohta suddjet ja ovddidit sin gielaid ja buoridit sin vejolašvuođaid seailluhit ja ovddidit kultuvrraset Ruoŧas.

Förvaltningsområde för samiska

Luleå kommun ingår i förvaltningsområdena för meänkieli, finska och samiska. I Luleå bor en stor andel tornedalingar och många med finska och samiska rötter. De har rätt till vissa av kommunens tjänster på meänkieli, finska eller samiska.

 • Förskola
  Barn har rätt att utveckla sitt minoritetsspråk och sin kulturella identitet.
 • Vård på ens språk
  Vård på ens modersmål ökar livskváliten hos de äldre. De ökar tryggheten och skapar välbefinnande.
 • Service
  Du har rätt att använda meänkieli, finska och samiska när du kontaktar oss om du är part i ett ärende. Du har rätt att få skriftliga beslut översatta på dessa språk.

Tornedalingar, samer och sverigefinnar har alltid funnits i Sverige och meänkieli, samiska och finska har alltid talats i Sverige. Deras språk och kultur är en del av vårt gemensamma kulturarv. De är tre av våra fem nationella minoriteter. Kommunen har särskilt skyldighet att skydda och främja deras språk och främja deras möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.

Sidan uppdaterades den 23 January 2023