En steg för - steg - guide

Vi föreslår - du har frihet

Vi har i samarbete med elever och pedagoger utformat ett tydligt projektupplägg i sju steg, med förslag på uppdrag och pedagogiska ämnesinslag. Här har du som pedagog såklart frihet att tillsammans med dina kollegor och elever utforma projektet.

Till din hjälp har du en animerad och lekfull steg - för - steg - guide. Den kan du som pedagog ta del av när du planerar projektet. Du kan också se den tillsammans med eleverna vid projektets start för att ge dem en bra helhetsbild. Det stärker elevernas möjligheter till delaktighet, medskapande och lärande.

Steg 1 Föräldramöte

Starta upp Jag tar mig framåt projektet genom att informera vårdnadshavarna om projektet. På grund av omständigheterna i år så kan steg 1 se olika ut. Om ni ej har möjlighet till föräldramöte så kan ni förslagsvis skicka hem information gällande projektet.

På föräldramötet:

  • Se filmen "Lets Gå - Trampa På" nedan.
  • Prata om fördelar, vad är aktiva skoltransporter
  • Lyssna in föräldrarna och låt dem bidra med erfarenheter

Titta gärna igenom brochyren som vårdnadshavare till elever i åk 2 och åk 5 fått hem "Let´s gå trampa på!" Länk till annan webbplats. , den tar upp fördelar med aktiva transporter .

Steg 2 Presentera och fundera

Nu kör vi igång i klassen

  • Se den animerade steg - för - steg guiden ovan tillsammans med eleverna
  • Läs brevet Pdf, 227.3 kB. som är riktat till eleverna
  • Prata med eleverna om frågorna brevet

Varför är det viktigt att röra sig mer?
Vad kan ni göra för att fler ska välja att cykla eller gå till skolan oftare?
Vad är vinsten för miljön och trafiksäkerheten?

Samla idéer och tankar

Steg 3 Gör ett infoblad

Låt eleverna göra ett infoblad till vårdnadshavarna.

  • Bra argument - om hälsa - om miljö - om trafiksäkerhet - om kamratskap
  • Vad som kan hjälpa eleverna på vägen så att alla kan vara med
  • Fler klokskaper och kunskaper

Tips, använd gärna "broschyren "Let´s gå trampa på" Länk till annan webbplats. eller filmen "Let´s gå trampa på" Länk till annan webbplats. . Fakta och argument till olika målgrupper hittar du också i foldern "Barnen är inte problemet" Länk till annan webbplats.. Samt leta efter annan fakta som kan vara till hjälp för att hitta bra argument.

Steg 4 Workshops

Bilder på våra diplom för arbete med hälsa, miljö och trafiksäkerhet

Diplom för genomförd workshop i hälsa, miljö och trafiksäkerhet.

Nästa steg är att genomföra tre workshops i klassen.

Förslagsvis gör ni det innan ni börjar cykla, gå och göra uppdragen.

Hälsa - Här bjuder ni in skolsköterskan för att prata om hälsa och rörelse.

Trafiksäkerhet - Här kan ni välja något av NTF s lektionsförslag Länk till annan webbplats..

Miljöfrågor här finns en bra checklista som du som lärare kan använda för att utforma er workshop. Länkar till nyttig kunskap finns under fliken Länktips här på sidan, men ni har säkert också en massa bra idéer och material för detta.

För varje genomförd workshop får ni ett diplom!

Steg 5 Uppdrag

Bestäm uppdrag

Du väljer ut eller hittar på egna uppdrag för dina elever. Varje vecka får eleverna ett nytt uppdrag att utföra på vägen till och från skolan, som ni sedan kan arbeta med på veckans lektioner.

Uppdragen utformar du utifrån läroplanen, men inhämta gärna idéer från eleverna. Vill du ha tips eller idéer på färdiga uppdrag finns det att hitta här på sidan. Se gärna filmen nedan där lärare som deltagit i projektet berättar om hur de utformade sina uppdrag och sitt Jag tar mig framåt projekt.

Steg 6 Utmaning och uppdrag

Silverdiplom till deltagare i projektet Jag tar mig framåt. Text på diplomet, Hurra! Ni kämpar på braFörstora bilden

Silverdiplom

Bronsdiplom till deltagare i Jag tar mig framåt. Text på diplomet, grattis nu är vi på gång.Förstora bilden

Bronsdiplom


Börja utmaningen och uppdragen

Nu börjar ni tillsammans att gå eller cykla till skolan fyra veckor i streck.

Räkna antalet km eller hur många gånger ni tillsammans har gått eller cyklat till och från skolan totalt.

Om ni har elever som åker skolskjuts eller har en farlig skolväg hittar ni säkert egna lösningar hos er som gör att alla kan känna sig delaktiga i projektet, exempelvis rörelserundor, morgonpuls...

Samtidigt sätter ni igång uppdragen. Påbörja förslagsvis ett nytt uppdrag varje måndag som ni sedan utför under veckan och utvärderar på fredagen. För varje utfört uppdrag får eleverna en "badge".

Rör varje vecka - uppdrag ni klarar så får ni ett diplom eller en badge.

Bild med fyra diamanter som kan användas som badge.

Jag tar mig framåt diamant som kan användas som badge.

Steg 7 Fira!

Grattis!

Nu har ni klarat alla stegen, dags att fira!