Vårdnadshavare

Den här informationen riktar sig främst till dig som vårdnadshavare till elev i Luleå kommun som deltar i projektet Jag tar mig framåt.


Barn rör sig mindre i vardagen och det påverkar deras hälsa. Förr gick och cyklade fler barn till skolan. Idag blir i större utsträckning barn skjutsade till och från skolan. För lite rörelse leder till ett folkhälsoproblem, dagens barn är de första med lägre förväntad medellivslängd än sina föräldrar.

Att gå eller cykla dit man ska är kanske det lättaste sättet att skapa mer rörelse i vardagen. Projektets syfte är att skapa nya vanor och attitydförändringar kring aktiva transporter till och från skolan.

Du som förälder är en viktig del i detta projekt. Hjälp till att skapa en god spiral som leder till nya hälsosamma vanor, en bättre miljö och ökad trafiksäkerhet för våra barn.

Vad innebär det att mitt barn är med?

  • Ditt barn kommer att inspireras till att gå eller cykla till skolan under 4 veckor.
  • Det är du som förälder som bestämmer/ ansvarar för hur ditt barn ska ta sig till och från skolan. Gå eller cykla gärna tillsammans till skolan så att ditt barn lär sig vägen, området och trafikreglerna.