Vi föreslår - du har frihet

Här har vi samlat inspirationsförslag på hur du som lärare/pedagog kan introducera projektet, samt stödja känslan av gamification, samt lektionsförslag från tidigare deltagare i projektet. Du hittar även många tips och förslag i länksamlingen.

I filmen ovan möter du lärare som har genomfört projektet Jag tar mig framåt. De berättar om deras arbete.

Vi finns också på Instagram Länk till annan webbplats., följ oss gärna där. Tagga oss med #jagtarmigframat.


Om empowerment och gamification

Det är du tillsammans med kollegor och dina/era elever som utformar arbetet utifrån projektets hörnstenar empowerment och gamification. Du är nyckeln till att eleverna får drivkraft och engagemang i projektet.

Att lösa uppdrag tillsammans med att räkna poäng vid transporterna är motivationsskapande och ett led i att skapa "spelifiering".

Låt gärna eleverna vara delaktiga i att utforma belöningar eller mål.


Empowerment - att stärka elevers initiativförmåga och självförtroende att vilja vara med och påverka

Gamification/spelifiering - att utgå från dataspelstänk med uppdrag att lösa och poängsamlande för att skapa motivation.

Räkna - mät aktiva transporter

Bild på hur vi mäter aktiva skoltransporter genom att göra en stämpel i ett diagram för varje transport.

Ni räknar antalet aktiva transporter, det vill säga hur många gånger ni tillsammans har gått eller cyklat till skolan.

Här finns det många olika varianter på hur man kan göra detta. Välj det som passar bra för er, exempelvis i form av
stapeldiagram, tabeller, klistermärken, symboler

Ett diagram med cirklar över hur många aktiva skoltransporter eleverna har genomfört

Antalet aktiva skoltransporter

Mät sträckan

Räkna ut den exakta sträckan varje elev har mellan hemmet och skolan. Räkna sedan ihop den sammanlagda sträckan. Hur långt kommer ni, varje dag, varje vecka?

Excelrak

För in era transporter i ett excelark.

Växla fötter

Här växlar vi; en liten fot är värd 100 metar, nästa storlek 1 km och den största foten är värd 10 km. De små fötterna växlas mot större allteftersom.

Fötter utklippta i papper som klassen använder för att mäta sträckor de gått till fots eller till cykel.

Vi växlar fötter.

Vi började med en matematiklektion där vi gick igenom vad de olika enheterna står för. Hur lång är en decimeter, meter, kilometer och så vidare. När vi kom till kilometer gick vi ut och stegade en kilometer så eleverna skulle få en förståelse för hur långt det är.

I takt med att klassen fick ihop kilometer räknade vi ut hur långt vi kommit, orter som vi lyckades komma till var Skellefteå, Umeå, Härnösand, Sundsvall och Gävle.

Utifrån läroplan för årskurs 2 ska eleverna bekanta sig med närområdet, arbeta med att främja rörelse men också arbeta med enheter i matematik.

Lektionsförslag

Varje vecka får eleverna ett uppdrag att utföra på vägen till och från skolan, som ni sedan kan arbeta med på veckans lektioner. Utifrån innehållet i läroplanen och de arbetsområden ni arbetar med så utformar du uppdragen.

Här finns några exempel på uppdrag och lektionsförslag som lärare i Luleå kommun har genomfört i projektet.

Designa din drömcykel

Bilden visar en tecknad cykel som en elev färglagt och designat

Uppdrag
Lägg märke till olika cyklar du möter på vägen ser ut

 • Vad behöver en cykel ha för att vara trafiksäker?
 • Måla/ rita / bygg din drömcykel. Funktioner och annat spännande som din cykel har
 • Döp din cykel
 • Skriv och berätta om din cykel
 • Skapa en poster som marknadsför din cykel
 • Skriv en dikt om din cykel

Din skolväg

Min skolväg

Uppdrag. Var uppmärksam på vägen till skolan, hur ser din skolväg ut? Du skall kunna berätta om den eller notera en eller några särskilda platser.

Beskriv din skolväg från hem till klassrum!
Gör detta som en muntlig eller skriftlig uppgift.

• Hur ser naturen ut där du går/ cyklar?
• Hur lång tid tar det för dig att ta dig från hem till skola?
• Är vägen trafiksäker där du färdas?
• Annat intressant om din skolväg?
• Vad skulle du vilja vara annorlunda längs vägen?
• Beskriv någonting som du brukar titta på en extra gång då du passerar!
• Vilka brukar du se längs vägen?
Utveckla gärna med att rita din skolväg.

Skriv ett äventyr, ett mysterium eller ….

Uppdrag :Vad ser du då du går till eller från skolan?
Skriv upp några olika platser eller saker som var extra intressant. Dessa ska du sedan få dela med dig av i klassen och så ska vi tillsammans skapa varsin saga/ berättelse med hjälp av era observationer.
Det kan till exempelvis vara en spännande träddunge, ett speciellt träd, en annorlunda byggnad eller kanske ett övergångsställe som känns intressant. Det kan även vara människor eller andra fasta objekt som du ser på din väg mellan skolan och hemma.
Kom ihåg, om du inte har möjlighet att gå till och från skolan kan du göra detta uppdrag på skolgården.
Tips på utveckling: skriv parvis, berätta för varandra i klassen, för ngn annan klass,
för föräldrar. Ge feedback på texterna


• Skapa en bilderbok
• Dramatisera sagan
• Skapa ramsor el dikter

• Eleverna fick i uppdrag att skriva en spännande äventyrsberättelse där de på något sätt begav sig ut i världen på upptäcktsresa. En cykel skulle på något sätt finnas med.

• Eleverna fick i uppgift att på ett detaljerat sätt beskriva sin skolväg, spännande byggnader, känslan när jag färdades. Här arbetade vi med sinnliga intryck (syn, hörsel, doft/lukt) och känslor.

• Trafiksäkerhet, önskemål kring den egna skolvägen, risker och fördelar.

• Vi samlade ord utifrån upplevelser på vägen till och från skolan. Lade till en mystisk person vi möter på vägen, en spännande händelse och fantiserade ihop ett
mysterium. Upplevelseorden använde vi i texten för att förstärka den.

• Skriv en informationstext eller en argumenterande text, skapa en plansch eller skriv
manus till en film. Utgå från era upplevelser eller någon av miljö, hälso- eller trafiksäkerhetsaspekterna.

• Intervjuva några personer om deras cykel vanor vintertid, skriv en artikel.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med
interaktiva och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.


LGR -11, 5.18 svenska

Ur centralt innehåll, årskurs 1–3 Läsa och skriva

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
Årskurs 4–6 Läsa och skriva

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan
digitala verktyg.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och skilda medier.
Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att skapa och bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

LGR 11, 3.17 Svenska, s. 222:

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och annat som kan stödja presentationen.

Väder

Veckokalender med bilder på veckans väder.

Veckans väder


Uppdrag: Uppmärksamma vädret

 • Samla typiska väderord på svenska och engelska
 • Titta på prognosen, vilka tecken använder meteorologen
 • På vilket sätt har vädret betydelse?
 • Vilka kläder behövs till olika vädertyper?
 • Temperatur
 • Utför enkel statistik.
 • Ord för väder på engelska

Engelska

Uppdrag: Observera personer som du möter och skriv upp vilka klädesplagg de bär på. Tänk på att skriva upp både färger och olika klädesplagg som exempelvis bruna skor, blå jacka, svart hatt mm Du kan skriva på svenska.

Gemensamt samlar vi allas ord på tavlan
• Vi översätter orden till engelska.
• Vi tränar på de engelska orden.
• Skriver de engelska orden för de olika klädesplaggen.


Utveckla: Jobba parvis, iaktta varandras kläder, översätt och skriv på engelska.
Skapa roliga och härliga posters /bilder/pappersdockor på personar som bär olika kläder.
Presentera för varandra på engelska.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar och utveckla sin förmåga
att.
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
• Använda olika språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
• Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang


Ur centralt innehåll.
• Ämnesområden som är bekanta för eleverna
• Intressen, personer och platser
• Enkla instruktioner och beskrivningar
• Olika former på samtal och dialoger
• Ord och fraser i närmiljön.
• Enkla presentationer
• Enkla beskrivningar


LGR 11, 3.2 Engelska

Tecknad bild på en flicka. Hon har en svart hjälm och en bål jacka på sig.

Höstlöv

Ord om hösten nedskrivna på en whiteboardtavla

Låt barnen lägga märke till och samla olika löv på sin väg till skolan.
Samla beskrivande ord i en tankekarta.
Sortera löven i olika kategorier. Hur kan man gruppera olika löv.

Skriv dikter eller en lövssaga.


• Det var en gång ett löv...
• Mitt liv som löv....
• Från knopp till förmultning....


Lägg märke till olika former på löven på din väg till skolan. Samla löv och låt dig inspireras av färgerna och formerna.
Måla sedan och skapa ett eget löv som du
klipper ut på ett hårdare papper.
Samla olika ord som passar till hösten. ex färger, former, känslor, väder mm.


Skriv en dikt på ditt höstlöv.
Bilduppgift: Skapa ditt eget unika löv jobba med nyanser, blanda olika färger ochgör ett gemensamt träd med alla löv.

Lär er fakta om förmultningsprocessen.

Skapa symmetriska lövformer, gör mandalas och olika mönster.

Arbeta sedan vidare med gestaltning av orden på följande sätt:
Du behöver ett rum för rörelse. Till exempel en Djembe/ bongotrumma som du kan styra och hålla pulsen med.
Prova de olika formerna i kroppen exempelvis en spetsig, oval, rund, spretig, symmetrisk form. Bestäm ett antal form-ord som ska utforskas. Välj ett av form-orden ex oval . Låt barnen gå runt huller om buller i rummet till trummans puls. När trumman stoppar stannar barnen i en oval form osv. Uppmana
barnen att stanna i olika nivåer som högt, lågt och mittemellan.
Se er runt och prova några av varandras former.

Välj ut 3 olika former i olika höjdnivåer.
Låt formerna ”börja leva” med trumstopp emellan.
Sätt ihop till en danssekvens med olika rörelsekvaliteer och ge barnen bilder att inspireras av exempelvis:
• En lövform som rör sig långsamt nära marken
• En vind blåser upp så löven virvlar iväg snabbt
• Lövet singlar, dalar mjukt ner mot marken

Låt barnen välja ett instrument som de tycker passar till varje rörelsekvalite. Dela in barnen i en spel- och dansgrupp. Sätt ihop och växla uppgifter.
Prata om hur det känns att vara ett löv,/spela ett löv.

 

Höstlöv som barn har gjort av papper.

Höstlöv med dikter

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.
Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
Lgr 11: (sid.41)

Symmetri tex i bilder och naturen och hur symmetri kan konstrueras
Lgr 11: sid 64

Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska
uttrycksformer
Lgr 11, sid 222

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor kunskaper och åsikter
Lgr 11 sid 224

Bild på ett lövbingo

Lövbingo

Matematik

Räkna hur många individer (människor och djur) som du ser på din väg till skolan.
Skriv upp dem på ett papper eller kom ihåg dom i huvudet, bara du har med dig talet in i klassrummet.


Dessa siffror som ni fått ihop skall vi sedan använda till att skapa algoritmer med. Vi ska kombinera siffrorna för att ta reda på vilka tal som blir störst och vilka tal som blir minst
Tips på utveckling: skriv en räknehändelse med hjälp av dina tal.
Rita och berätta för en kompis.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro att använda sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska möten med matematiska mönster, former och samband.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska sammanhang.
LGR 11, 3.5 Matematik, s. 62

Rörelser på vägen

Whiteboard med ord om olika rörelser som elever har sett under skolvägen.


Uppdrag: Låt barnen lägga märke till olika rörelser på sin väg till skolan.

Gör en tankekarta.
Låt barnen först prata två och två för att minnas vad de sett som rört sig / för rörelser på vägen till och från skolan.

Arbeta sedan vidare med gestaltning av orden på följande sätt:
• Du behöver ett rum för rörelse
• En trumma typ Djembe/ bongotrumma som du kan styra och hålla pulsen med.
Prova de olika rörelseorden i kroppen exempelvis, träd som vajade, en gunga som svingade, en plastpåse som flög med vinden.
Bestäm ett antal rörelse-ord som ska utforskas.
Välj ett av rörelse-orden exempelvis ett träd som vajade . Låt barnen gå runt huller om buller i rummet till trummans puls. När trumman stoppar stannar barnen i vajande träd
formen dvs en staty osv.
Uppmana barnen att stanna i olika nivåer som högt, lågt och mittemellan.
Se er runt och prova några av varandras former.
Välj ut 3 olika former i olika nivåer.
Låt formerna ”börja leva” med trumstopp emellan.
Sätt ihop till en danssekvens med olika rörelsekvaliteer och ge barnen bilder att inspireras av exempelvis:
• Ett högt träd som vajar långsamt.
• En insekt som snabbt flög iväg.
• En plastpåse som virvlade runt med vinden och landade mjukt ner mot marken
Utveckla genom att:
Låt barnen välja ett instrument som de tycker passar till varje rörelsekvalite. Dela in barnen i en spel- och dansgrupp. Sätt ihop och växla uppgifter.
Samla rörelseord i en sekvens och gör en rap. Stöd med trumman.
Skriv en saga utifrån rörelseorden.


Måla bilder till.
Prata om hur de olika rörelsekvaliteerna känns
Skriv dikter:
• Min kropp i rörelse...
• Så rör jag mig...
• Alla mina olika sätt att röra på mig...
• Mitt ”rörliga” liv...
• Ett liv i rörelse...


Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur dom upplevs och kan beskrivas tex vid cykling
Lgr 11 sid 129

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor kunskaper och åsikter
Lgr 11 sid 224

Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela
Lgr 11 sid 102

Imitation och improvisation med rörelser rytmer och toner
Lgr 11 sid 100

Samla adjektiv

Uppdrag
Låt eleverna samla adjektiv under vägen

Vilka adjektiv lyckades vi hitta tillsammans?
Skriv meningar där adjektiven används.

Veckan därpå kan ni exempelvis samla på verb.

Samtal om trafik och trafikmiljö - checklista

 • Vad tänker du när man säger ordet trafik eller trafikmiljö?
 • Vilka är de olika trafikslagen?
 • Hur tar man sig till skolan sommartid? När det är bart på marken? När det har snöat eller är halt?
 • Hur gör de på fritiden när de skall till en kompis, på bio, till träningen?
 • Varför/varför väljer de inte en aktiv transport? Dvs att gå eller cykla
 • Vilka fördelar finns det med exempelvis gå, cykla, åka buss, spark?
 • Vilka är nackdelarna?
 • Vad är viktigt att tänka på när man går/cyklar vintertid? Vad kan de göra?

Vad kan Luleå kommun göra så att de kan känna sig trygga/säkra när de går eller cyklar till skolan? Hur kan Luleå Kommun göra för att få dem att gå och cykla mer?Utmaningar

 • Kör en extra vecka - kanske mitt i vintern
 • Få med andra på skolan
 • Utmana era föräldrar
 • Skriv insändare

Material

Diplom, badges

Du väljer själv hur/om du vill använda dig av diplomen och det andra materialet. För er som vill köra extra utmaningar finns vinter- och diamantdiplomen. Allt material hittar du som arbetar i Luleå kommun på teams - all personalGR - ökad rörelse hela dagen.

Gör du eget material till projektet, har lektionsidéer - eller har andra förslag tar vi gärna del av det. Hör då av dig till någon av oss som är projektledare, e-post: Solveig Parviainen, Therese Broström eller Åsa Öystilä.

Ett diplom med texten: Bronsdiplom. Grattis! Ni har klarat första uppdraget.Förstora bilden

Bronsdiplom med texten: Grattis! Nu är vi på gång

Ett diplom med texten: Silverdiplom. Hurra! Ni kämpar på braFörstora bilden

Silverdiplom med texten: Hurra! Ni kämpar på bra.

Ett diplom med texten: Gulddiplom. Bra jobbat!Förstora bilden

Gulddiplom med texten: Bra jobbat!

Diplom till deltagare i Projektet Jag tar mig framåt. Text på diplomet, Grattis, nu har ni klarat alla uppdragFörstora bilden

Diplom Grattis! Nu har ni klarat alla uppdrag

Ett hälsodiplom med texten: Diplom. För ert arbete med hälsaFörstora bilden

Hälsodiplom med texten: Diplom. För ert arbete med hälsa

Miljödiplom med texten: För ert arbete med miljöFörstora bilden

Miljödiplom med texten: För ert arbete med miljö

Ett trafiksäkerhetsdiplom med texten: För ert arbete med trafiksäkerhet.Förstora bilden

Trafiksäkerhetsdiplom med texten: För ert arbete med trafiksäkerhet.

Vinterdiplom med texten: Ni har fixat vinterutmaningen, bra jobbat!Förstora bilden

Vinterdiplom med texten: Ni har fixat vinterutmaningen, bra jobbat!

Ett diplom med texten: Diamantdiplom. Grattis! Ni har lyckats att få andra engagerade i aktiva skoltransporter.Förstora bilden

Diamantdiplom med texten: Grattis! Ni har lyckats att få andra engagerade i aktiva skoltransporter.

Fyra diamanter som man kan välja att använda som badge

Diamanter som man kan välja att använda som badge.

Bild på två tomma vägskyltar

Vägskylt

Länkar

Hälsa

Elevhälsoportalen för skola Länk till annan webbplats.
Elevhälsoportalen stödjer skolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolmiljön.

Pausrörelsekort Länk till annan webbplats.
Det är roligt att röra på sig! För att skapa en rörelseglädjerik vardag och uppmuntra till spontan rörelse kan du använda Folkhälsans pausrörelsekort .

Centrum för idrottsforskning Länk till annan webbplats.
Svensk idrottsrörelse har varit lyckosam på många områden, och denna framgång hade inte varit möjlig utan forskning och utveckling. Viktigt i allt arbete är att ha förmågan att skapa kunskap som den egna verksamheten och dess utveckling bygger på.

Länkskafferiet Länk till annan webbplats. är en samling av länkar för lärare, elever och föräldrar. Det startades av Skolverket men har numera överförts till Umeå universitet.

Generation Pep Länk till annan webbplats. arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Här hittar du material, inspiration och aktiviteter du kan göra.

Rastaktivisterna Länk till annan webbplats. en grupp på facebook där delas tips på rastaktiviteter

Lekarkivet Länk till annan webbplats.

Miljö

Globala målen Länk till annan webbplats.
Globala skolan   Länk till annan webbplats.Övningar och skolmaterial

Skräpjakten Länk till annan webbplats. - Håll Sverige Rent
Skräp som naturresurs

WWF Världsnaturfonden
Uppgiftsbanken Länk till annan webbplats. samt klimatkalkylator Länk till annan webbplats.

Om Hälsa Länk till annan webbplats.- Värderingsövningar,Trafikkontoret, Göteborgs Stad

Om Miljö Länk till annan webbplats.- Värderingsövningar,Trafikkontoret, Göteborgs Stad

Om trafiksäkerhet Länk till annan webbplats. - Trafikkontoret, Göteborgs Stad

Naturens Kalender  Länk till annan webbplats.Bli fenologiväktare! Uppmärksamma årstidsväxlingar, rapportera till Sveriges lantbruksuniversitet:

 • Växtkalendern
 • Bi-kalendern
 • Fågelkalendern

Naturskyddsföreningen - faktablad Länk till annan webbplats.
På Naturskyddsföreningens hemsida kan du hitta en rad olika lektionstips. Här är ett axplock av övningar och fakta kring Tema: Energi

Håll Sverige Rent- inspiration och verktyg för skola Länk till annan webbplats.

Allemansrätten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Trafiksäkerhet

Cykelfrämjandet Länk till annan webbplats.
Vägledning och inspiration om cykling kopplat till samhällsplanering. Här hittar du också en folder "Barnen är inte problemet" med fakta, inspirerande exempel och råd till dig som är förälder, beslutsfattare eller jobbar inom skolan, om hur du kan påverka barns cykling i en positiv riktning. 

Cykelvänlig skola Länk till annan webbplats. digitalt stöd, med olika verktyg som bidrar till att främja barn och ungdomars aktiva och säkra skoltransporter

Min skolväg Länk till annan webbplats.
NTF, ett projekt för säkrare skolväg där man kartlägger sin skolväg.

Trafiken i skolan Länk till annan webbplats.

Trafikregler för dig som cyklar Länk till annan webbplats.

UR Gatsmart Länk till annan webbplats. en programserie om trafik

Trafikkalendern Länk till annan webbplats.

Trafiksmart Länk till annan webbplats. en skrift om trafik i lärande om hållbar utveckling

Trafikverket Länk till annan webbplats. Information till barn och unga i trafiken

Trafikverket Länk till annan webbplats. Skolans arbete med trafikfrågor

Säker skolväg Länk till annan webbplats. NTF

Uppdrag skolväg Länk till annan webbplats. på UR: 25 barns väg till skolan

Trafikmaterial Länk till annan webbplats. som Malmö kommun har arbetat fram