Aktiva skoltransporter - jag tar mig framåt


Tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen och Luleå tekniska universitet driver vi projektet Aktiva skoltransporter vars syfte är att fler barn ska cykla eller gå till och från skolan. Projektet har pågått i mindre skala sedan 2016 men sedan 2018 växlades arbetet upp genom utökad extern finansiering och en satsning på vintercykling för fler elever. Nyckelord i arbetet är empowerment och gamification, det vill säga att låta eleverna vara delaktiga i utformningen av projektet samt att spelifiera transporten till och från skolan.


Här kan du läsa mer om projektet

https://www.ltu.se/research/subjects/fysioterapi/Forskningsprojekt/Aktiva-skoltransporter-1.176420länk till annan webbplats

www.lulea.se/jagtarmigframatlänk till annan webbplats