Ansöka och välja skola

Här hittar du information om hur du ansöker eller byter skola. På denna sida kan du ansöka till kommunala grundskolor och till montessori. För barn som ska börja förskoleklass och årskurs 7 ska ansökan göras i skolvalet som är öppet 15 januari till 15 februari. När skolvalet är stängt kan du som vårdnadshavare använda e-tjänsterna på denna sida om du vill ansöka eller byta skola.

Ansöka till kommunal grundskola

I e-tjänsterna kan du ansöka till kommunala grundskolor och montessori. Önskar du att ditt barn ska gå en valbar inriktning kan du välja det som alternativ i e-tjänsten. Kommunala grundskolor i Luleå

Luleå kommun erbjuder följande valbara inriktningar:

 • engelskspråkig (på Björkskataskolan från och med årskurs 7)
 • matematik (på Hertsöskolan från och med årskurs 7)
 • tvåspråkighet i meänkieli, finska och nordsamiska (på Örnässkolan från förskoleklass–årskurs 3)

Ansöka till fristående grundskola

Om du vill välja en fristående skola kontaktar du den skolan direkt. Du kan inte använda e-tjänsterna på den här sidan. Fristående skolor i Luleå

Att välja skola

Du som vårdnadshavare kan önska vilken skola du vill att ditt barn ska gå på. Vill du välja skolan som tillhör ditt barns adress kan du ta hjälp av kommunkartan.

I Kommunkartan  Länk till annan webbplats.hittar du alla grundskolor i Luleå kommun, både kommunala och fristående skolor. Sök på barnets adress i kartan för att se aktuell skola.

Vill du byta skola för ditt barn under aktuellt läsår kan du skicka in en ansökan när som helst. Handläggningstiden är cirka 1 månad före önskat startdatum.

Vill du byta skola inför ett nytt läsår bör du skicka in ansökan före 30 april.

Om du flyttar inom Luleå kommun och byter folkbokföringsadress har ditt barn rätt att gå kvar på sin skola. Om du vill att ditt barn ska byta skola måste du ansöka.

Alla skolbyten sker i mån av plats. Om det finns fler sökanden än antal platser så fördelas platserna enligt Luleå kommuns urvalsprinciper för placering i skolan.

Ansökan

Du ansöker om byte av skola i e-tjänsten. För att ansöka krävs e-legitimation.

Om barnet ska flytta inom Luleå kommun och ändrar folkbokföringsadress kan kommunen eventuellt begära in handling som styrker flytten, till exempel kopia av kvittens från Skatteverket på ändrad folkbokföringsadress.

När du fått ett besked om skolbyte kommer ditt barns placering på tidigare skola att upphöra.

Tänk på att båda vårdnadshavarna måste skriva på (signera) ansökan.

Besked om placering

När du har använt e-tjänsten får du ett meddelande med e-post eller SMS om att kommunen har tagit emot ditt ärende.

I meddelandet finns en länk till ditt ärende i Luleå kommuns "Mina sidor". Via länken kan du se ditt ärende, följa vad som händer och få besked om byte av skola.

Du som vill söka skola i Luleå men bo kvar och vara folkbokförd i din hemkommun

Bor du i en annan kommun och önskar söka kommunal grundskola i Luleå kommun kan du använda e-tjänsten.

Innan ditt barn kan få placering i Luleå kommuns grundskola måste placeringen godkännas av din hemkommun.

Ansökan

För att ansöka krävs e-legitimation.

Tänk på att båda vårdnadshavarna måste skriva på (signera) ansökan.

Besked om placering

När du har använt e-tjänsten får du ett meddelande med e-post eller SMS om att kommunen har tagit emot ditt ärende.

I meddelandet finns en länk till ditt ärende i Luleå kommuns "Mina sidor". Via länken kan du se ditt ärende, följa vad som händer och få besked om skolplacering.

Om du inte har sökt i e-tjänsten så kommer du att få besked om skolplacering via din e-post alternativt per post.

Du som är på väg att flytta till Luleå och ska folkbokföras i kommunen

Om du är på väg att flytta till Luleå kommun kan du ansöka om kommunal grundskola och montessori i e-tjänsten.

Om barnet ska flytta till Luleå kommun och ändrar folkbokföringsadress kan kommunen begära in handling som styrker flytten, till exempel kopia av kvittens från Skatteverket på ändrad folkbokföringsadress.

Ansökan

För att ansöka krävs e-legitimation.

Tänk på att båda vårdnadshavarna måste skriva på (signera) ansökan.

Besked om placering

När du har använt e-tjänsten får du ett meddelande med e-post eller SMS om att kommunen har tagit emot ditt ärende.

I meddelandet finns en länk till ditt ärende i Luleå kommuns "Mina sidor". Via länken kan du se ditt ärende, följa vad som händer och få besked om skolplacering.

Om du inte har någon e-legitimation kan du inte använda e-tjänsterna. Kontakta kommunens kundcenter så hjälper vi dig att ansöka om skola.

Om du eller ditt barn har eller kommer att få skyddade personuppgifter ska du inte använda de vanliga e-tjänsterna. Använd i stället e-tjänsten Kontaktväg mot förskola/grundskola för dig med skyddade personuppgifter.

Om du väljer en annan skola till ditt barn än barnets anvisningsskola och det innebär extra kostnader för kommunen, så har barnet inte rätt till skolskjuts.

Välja skola

Viktiga datum för skolvalet

De här datumen gäller för dig som ansöker om plats i förskoleklass eller årskurs 7 inför höstterminens start:

 • Ansökan öppnar den 15 januari.
 • Sista dagen att ansöka är den 15 februari.
 • Från och med 15 mars får du besked om vilken skola ditt barn fått plats på.

Välja skola till förskoleklass

Det år ditt barn fyller 6 år är det dags att börja förskoleklass. Förskoleklass är en obligatorisk skolform vilket innebär att det är skolplikt.

Vårdnadshavare till barn som i höst ska börja förskoleklass kan ansöka om skola inför höstterminen. Du behöver inte göra något val om du vill att ditt barn ska börja på sin anvisningsskola.

Vill du att ditt barn ska börja förskoleklass redan vid 5 års ålder kan du ansöka i e-tjänsten.

Fritidshem

Vad händer med ditt barns förskoleplats?

Det år ditt barn börjar skolan upphör förskoleplatsen automatiskt den 31 juli. Om du vill avsluta platsen tidigare måste du säga upp platsen.

Så här ansöker du till förskoleklass

 1. Den ena vårdnadshavaren gör ansökan i e-tjänsten.
 2. Den andra vårdnadshavaren loggar därefter in och bekräftar skolvalet.

Besked om skolplacering får du via e-post och sms.

Välja skola till årskurs 7

Vårdnadshavare till elever som ska börja årskurs 7 till hösten kan ansöka om byte av skola. Du behöver inte ansöka om du vill att ditt barn ska följa med sin klass till nästa skola.

Barn som i dag valt att gå på en annan kommunal skola än sin anvisningsskola flyttas automatiskt till nästa skola i upptagningsområdet. För att få veta vilken skola som blir nästa skola i upptagningsområdet, se upptagningsområden, skolområden och anvisningsskola

Exempel på uppflyttning för barn som går på annan skola än sin anvisningsskola

Du bor på Örnäset och ditt barn tillhör Örnässkolan utifrån er folkbokföringsadress. Du har tidigare gjort ett val till Ormbergsskolan för ditt barn och fått en skolplacering på den skolan.

Nästa skola för Ormbergsskolan är Björkskataskolan (årskurs 7–9 i upptagningsområdet)

Kommunen kommer att automatiskt flytta barn från årskurs 6 vid Ormbergsskolan till årskurs 7 på Björkskataskolan.

Så här ansöker du till årskurs 7

 1. Den ena vårdnadshavaren gör ansökan i e-tjänsten.
 2. Den andra vårdnadshavaren loggar därefter in och bekräftar skolvalet.

Besked om skolplacering får du via e-post och sms.

Illustration av upptagningsområden och skolområden

I Luleå kommun finns det nio upptagningsområden. I varje upptagningsområde finns det en skola för årskurserna 7–9.

Varje upptagningsområde är i sin tur är uppdelat i mindre skolområden. I varje skolområde finns en skola för årskurserna F–3 (förskoleklass till årskurs 3) eller F–6 (förskoleklass till årskurs 6).

Undantaget är Montessoriskolan Luleå och grundsärskolan som har hela kommunen som område.

Vilken är ditt barns anvisningsskola?

 • Om ditt barn ska gå årskurs F–6 är anvisningsskolan den skola som finns i skolområdet utifrån barnets folkbokföringsadress.
 • Om ditt barn ska gå årskurs 7–9 är anvisningsskolan den skola som finns i upptagningsområdet utifrån barnets folkbokföringsadress.

Det är skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. Vill du att barnet ska börja senare i skolan måste du ansöka om uppskjuten skolplikt. För att ansöka kontaktar du Kundcenter.

Utgångspunkten är att så många som möjligt ska få plats på den önskade skolan, men kommunen kan inte garantera att du får ditt val.

Om det är fler sökande än det finns platser på skolan fördelas platserna enligt Luleå kommuns urvalsprinciper för placering i skolan

Om ditt barn har specialkost ska du ansöka eller meddela förändring om specialkost när du fått besked om skolplacering.

Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.

Innan du ansöker skola kan du söka statistik om våra skolor i Skolverkets databas Länk till annan webbplats.

Om du inte fått den önskade skolplaceringen kan det bero på att

 1. en annan elev inte skulle få en skolplacering nära hemmet
 2. placeringen skulle medföra organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen (till exempel att platserna på skolan räcker inte till)

Om du fått beslut med avslag enligt punkt 1 kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Om du fått ett beslut med avslag enligt punkt 2 kan du överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.

Läs mer om att överklaga ett beslut om skolplacering

Kontakt

Kan du inte logga in eller har frågor om e-tjänsterna, kontakta oss så hjälper vi dig.

Sidan uppdaterades den 15 mars 2023