För lärare

Instrumentpresentation

Kulturskolans lärare har spelat in en film med en massa olika instrument! Varsågod att använda den!

Projektkatalog

Erbjudanden om kostnadsfria kreativa kulturprojekt för klasser och grupper. Även fortbildning för skolpersonal finns i katalogen. Vi kan skräddarsy både projekt och fortbildning. Kontakta oss i god tid med din idé!

Vi kommer ut med en ny projektkatalog i början på höstterminen 2024!

PUST - projekt under skoltid

Har du en idé du vill genomföra i skolan? Behöver du hjälp med pengar till detta? PUST-pengar kan sökas av vem som helst som vill göra något under skoltid för barn och ungdomar i förskolan till gymnasiet, i Luleå kommun, för max 10 000 kr.

 • Frågan ”Dans för hälsa” aktualiseras i elevhälsoteamet och finns med som ett alternativ i arbetet med att stötta elever. ​
 • Kontaktperson i Dans för hälsa kan vara skolsköterska eller skolkurator på skolan. Det kan också vara annan person som agerar kontakt, elevhälsoteamet utser lämplig person i det enskilda fallet. ​
 • Om eleven är intresserad av att delta, tar utsedd kontaktperson kontakt med någon av kulturskolans danslärare: annika.lomgren@skol.lulea.se eller anna.karin.lagneback.karlsson@skol.lulea.se. Vårdnadshavare kontaktas vid behov (yngre elever). ​
 • Kontaktpersonen verkar som ett stöd från skolans sida och för att underlätta och stötta elevens till deltagande om det behövs. Danspassen hålls i Kulturskolans danssal och efter skoldagen. ​
 • Kulturskolans danslärare återkopplar till kontaktperson vid behov samt delger en sammanställning efter kursens slut.
  Läs mer om Dans för hälsa

 • Frågan friskvårdsplats aktualiseras i elevhälsoteamet och finns med som ett alternativ i arbetet med att stötta elever. ​
 • Om elevhälsoteamet ser att de har en elev som är intresserad av kultur och bedöms skulle må bra av att delta i kulturskolans verksamhet, kan elevhälsoteamet anmäla eleven till en friskvårdsplats. Det görs genom att någon från elevhälsoteamet kontaktar kulturskolans skolansvariga person för att undersöka om det finns platser tillgängliga i aktuellt kursutbud. Kontakta kulturskolans personal, se längre ner på sidan​
 • Kulturskolans skolansvariga på respektive skola tar reda på vilka platser som finns och återkopplar till skolans kontakt.​
 • Elevhälsoteamet aktualiserar ärendet. Efter kontakt med vårdnadshavare fattar rektor beslut om att erbjuda eleven friskvårdsplats. En planering görs för insatsen och ansvarig utses på skolan. Ansvarig kontaktar kulturskolan för planering och schemaläggning av friskvårdsplatsen. ​
 • Inför uppstart av friskvårdsplats beslutar deltagande kulturskolelärare i samråd med ansvarig på skolan, om hur och när insatsen ska följas upp. Kulturskolan ansvarar för uppföljningen.​
 • Skolan har huvudansvar för uppföljning mot friskvårdsplatsens syfte och mål, följa upp åtgärden generellt mot extra anpassning eller åtgärdsprogram.

Joakim Hellgren, lektor i musik hjälper skolor med ansökan om Skapande Skola-bidrag från Kulturrådet.

E-post: joakim.hellgren@skol.lulea.se

Kontakt kulturskolans personal

Om du vill komma i kontakt med Kulturskolan om du har frågor eller idéer kan du kontakta oss på 0920-45 30 00 eller kontakta den skolansvariga på din skola.

Maria Bergenudd, chef Kulturskolan
maria.bergenudd@skol.lulea.se

Åsa Gustafsson, ledningsstöd, webmaster, systemadministratör Speedadmin, GDPRombud
asa.gustafsson@skol.lulea.se

Emma Wiggefors, kostym och scenografi
emma.wiggefors@skol.lulea.se

Joakim Hellgren, Skapande Skolasamordnare, lektor i musik
joakim.hellgren@skol.lulea.se

Gösta Gustafsson, PUST Länk till annan webbplats., samordnare arrangemang
gosta.gustafsson@skol.lulea.se

Sam Brismo, elevrådssamordnare och VFU-samordnare estetiska ämnen
sam.brismo@skol.lulea.se

Dag Lindberg, scenkonstansvarig
dag.lindberg@skol.lulea.se

Bild

Catarina Engström, catarina.engstrom@skol.lulea.se

Dans

AnnaKarin Lagnebäck Karlsson, anna.karin.lagneback.karlsson@skol.lulea.se

Annika Lomgren, annika.lomgren@skol.lulea.se

Drama

Viktoria Lestander, viktoria.lestander@skol.lulea.se

Åsa Landström, asa.landstrom@skol.lulea.se

Musik

Det finns en skolansvarig på varje skola, se längre ner. De skolansvariga är också musiklärare.

Media

Eric Lundgren, eric.lundgren@skol.lulea.se

Annika Lomgren, skolansvarig förskolan

annika.lomgren@skol.lulea.se

Alviksskolan

Sam Brismo sam.brismo@skol.lulea.se

Antnässkolan

Marianne Eriksson, marianne.eriksson@skol.lulea.se

Avanskolan

Göran Fröberg, goran.froberg@skol.lulea.se

Benzeliusskolan

Görel Särs, gorel.sars@skol.lulea.se

Bergskolan

Marianne Eriksson, marianne.eriksson@skol.lulea.se

Björkskataskolan

Anna Haapamäki, anna.haapamaki@skol.lulea.se

Boskataskolan

Britt-Inger Nordberg, britt-inger.nordberg@skol.lulea.se

Ersnässkolan

Christian Feivik, christian.feivik@skol.lulea.se

Furuparkskolan

Maria Viklund, maria.viklund@skol.lulea.se

Hedskolan

Marianne Eriksson, marianne.eriksson@skol.lulea.se

Hertsöskolan

Åsa Gustafsson, asa.gustafsson@skol.lulea.se

Innovitaskolan

Anna Haapamäki, anna.haapamaki@skol.lulea.se

Klöverträskskolan

Joakim Hellgren, joakim.hellgren@skol.lulea.se

Kråkbergsskolan

Robert Råberg, robert.raberg@skol.lulea.se

Mandaskolan

Magnus Plumppu, magnus.plumppu@skol.lulea.se

Mariebergsskolan

Patrik Östholm, patrik.ostholm@skol.lulea.se

Montessoriskolan

Eric Lundgren, eric.lundgren@skol.lulea.se

Måttsundsskolan

Magnus Plumppu, magnus.plumppu@skol.lulea.se

Nya Läroverket Bergnäset

Göran Fröberg, goran.froberg@skol.lulea.se

Nya Läroverket Bergviken

Eric Lundgren, eric.lundgren@skol.lulea.se

Nya Läroverket Svartöstaden

Maria Viklund, maria.viklund@skol.lulea.se

Ormbergsskolan

Britt-Inger Nordberg, britt-inger.nordberg@skol.lulea.se

Persöskolan

Gösta Gustafsson, gosta.gustafsson@skol.lulea.se

Porsöskolan

Gösta Gustafsson, gosta.gustafsson@skol.lulea.se

Residensskolan

Katarina Falk, katarina.falk@skol.lulea.se

Rutviksskolan

Råneskolan

Monika Jonasson, monika.jonasson@skol.lulea.se

Stadsöskolan

Görel Särs, gorel.sars@skol.lulea.se

Sunderbyskolan

Monika Jonasson, monika.jonasson@skol.lulea.se

Svedjeskolan

Åsa Gustafsson, asa.gustafsson@skol.lulea.se

Tallkronanskolan

Dag Lindberg, dag.lindberg@skol.lulea.se

Tunaskolan

Katarina Falk, katarina.falk@skol.lulea.se

Borgmästarskolan

Katarina Falk, katarina.falk@skol.lulea.se

Vitådalens skola

Fredrik Lundgren, fredrik.lundgren@skol.lulea.se

Ängskolan

Per Ödberg, per.odberg@skol.lulea.se

Öhemskolan

Patrik Östholm, patrik.ostholm@skol.lulea.se

Örnässkolan

Maria Viklund, maria.viklund@skol.lulea.se

Östra skolan

Stefan Viklund, stefan.viklund@skol.lulea.se

Anne Bredefeldt, skolansvarig anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan, anne.bredefeldt@skol.lulea.se

Åsa Gustafsson, skolansvarig gymnasiet, asa.gustafsson@skol.lulea.se

Sidan uppdaterades den 29 maj 2024