PUST

Har du en idé du vill genomföra i skolan? Behöver du hjälp med pengar till detta? Projekt Under SkolTid kan sökas av vem som helst som vill göra något under skoltid för barn och ungdomar i förskolan-gymnasiet, i Luleå kommun, för max 10 000 kr.

Kriterier för att bevilja projektpengar:

  • Pengarna ska gå till projekt, något som har en början och slut, något extra man vill göra utanför obligatorisk verksamhet.
  • Högst 10 000 kr/projekt.
  • Pengarna ges till aktiviteter och dess omkostnad, ej till rena investeringar.
  • Pengarna ska användas samma termin som de är sökta.

Att notera:

Ansökan samordnas av rektor eller skolhandläggare på din skola för att undvika dubbla ansökningar för samma projekt.

Ansökan är öppen:

Höstterminen: vecka 34, till och med vecka 36, svar fås senast i slutet av 39.

Vårterminen: vecka 51 t.o.m. vecka 2, svar fås senast i slutet av vecka 5.

Endast de som får beviljade ansökningar får svar. Loggar du in med BankID i tjänsten kan du själv se om du fått avslag.

Vid beviljade pengar

På fakturan ska anges:

  • Kommunens fakturaadress (Luleå kommun, box 50001, 97321 Luleå)
  • Som märke ansvarsnummer 40610304.
  • Vem som beställt
  • Projektets namn

Redogör för kostnaderna i projektet med exakta belopp i möjligaste mån för att pengarna ska räcka till många!

Om fakturans belopp överstiger det beviljade beloppet, kommer faktura med överskjutande belopp att returneras till er.

Gösta Gustafsson

gosta.gustafsson@skol.lulea.se

Logga gärna in med BankID!

Ansök om PUST-pengarlänk till annan webbplats

Senast publicerad: 2020-06-02Senast uppdaterad: 2020-06-02