PUST - projekt under skoltid

Har du en idé du vill genomföra i skolan? Behöver du hjälp med pengar till detta? PUST-pengar kan sökas av vem som helst som vill göra något under skoltid för barn och ungdomar i förskolan till gymnasiet, i Luleå kommun, för max 10 000 kr.

Kriterier för att bevilja projektpengar:

 • Pengarna ska gå till projekt för elever, något som har en början och slut, något extra man vill göra utanför obligatorisk verksamhet.
 • Högst 10 000 kr per projekt.
 • Pengarna ges till aktiviteter och dess omkostnad, ej till rena investeringar.
 • Pengarna ska användas samma termin som de är sökta.

Att notera

Ansökan samordnas av rektor eller skolhandläggare på din skola för att undvika dubbla ansökningar för samma projekt.

Redogör för kostnaderna i projektet med exakta belopp i möjligaste mån (exkl moms) för att pengarna ska räcka till många!

Ansökningsperioder

Ansökan är öppen:

 • Höstterminen: vecka 18 till och med vecka 20. De som får PUST-medel meddelas senast vecka 23.
 • Vårterminen: vecka 45 till och med vecka 47. De som får PUST-medel meddelas senast vecka 50.

Endast de som får beviljade ansökningar får svar. Loggar du in med BankID i e-tjänsten kan du själv se om du fått avslag.

Vid beviljade pengar

Se till att fakturan skickas direkt till oss, se nedan!

Bidraget betalas inte ut till din skola utan du ser till att fakturan för PUST-aktiviteten skickas direkt till Kulturskolan från de du köper av (t.ex. Bälinge bondgård, Alviks trafik osv) så betalar vi den. Använd Luleå kommuns fakturaadress och glöm inte Kulturskolans ansvarsnummer och verksamhetsnummer, se nedan.
Om fakturans belopp överstiger det beviljade beloppet, kommer faktura med överskjutande belopp att skickas till er.

Du informerar den som skickar fakturan att följande ska finnas med på fakturan:

 • Beställarens namn (ditt namn)
 • Skolans namn
 • Projektets namn
 • Kommunens fakturaadress (Luleå kommun, box 50001, 97321 Luleå)
 • Ansvarsnummer 40610304, verksamhetsnummer 33000

Gösta Gustafsson, gosta.gustafsson@skol.lulea.se

Ansökan

Logga gärna in med BankID så kan du själv se om du får avslag. Meddelande om avslag skickas inte ut.

Sidan uppdaterades den 29 maj 2024