Översiktsbild över gymnasiebyns kvarter

Hitta i gymnasiebyn

Luleå Gymnasieskola finns samlad i Luleå centrum och bildar ett campus som kallas Luleå gymnasieby.

Gymnasiebyn består av kvarteren Hackspetten, Lärkan, Örnen och Kungsfågeln samt bibliotek, Hälsans hus och Norra hamnmagasinen.

Hackspetten

Post- och besöksadress:
Tullgatan 24
972 38 Luleå

Foto på skolbyggnaden kvarteret Hackspetten

Lärkan

Post- och besöksadress:
Skeppsbrogatan 4
972 38 Luleå

Foto på skolbyggnaden kvarteret Lärkan

Kungsfågeln

Post- och besöksadress:
Repslagargatan 4
972 39 Luleå

Foto på skolbyggnaden kvarteret Kungsfågeln

Örnen

Post- och besöksadress
Skeppsbrogatan 1
972 38 Luleå

Foto på skolbyggnaden kvarteret Kungsfågeln

Hälsans hus

I Hälsans hus möter du våra idrottslärare. Här sker all undervisning i idrott. I Hälsans hus finns lokaler för bollsporter, styrketräningshall och dans samt lektionssal och äventyrshall. I äventyrshallen finns en fullstor klättervägg. Utanför byggnaden finns en stor yta av konstgräs och planer för streetbasket och beachvolleyboll.

Besöksadress
Repslagargatan 2, Luleå

Foto på Hälsans hus och fotbollsplanen framför huset

Bibliotek och IT-centrum (kvarteret Staren)

I kvarteret Staren hittar du bibliotek och IT-centrum samt matsalen för dig som går på Hackspetten och Lärkan.

Post- och besöksadress:
Storgatan 4A
972 38 Luleå

Exteriörbild på gymnasiebiblioteket i kvarteret Staren

Norra hamnmagasinet

I kvarteret sker undervisning i olika estetiska ämnen.

Besöksadress
1:a hamnmagasinet
Norra strandgatan 1, Luleå

Exteriörbild på Norra hamnmagasinen

Sidan uppdaterades den 22 februari 2024