Karta uppifrån över Luleå gymnasiebys campusområde med de fyra kvarteren Hackspetten, Kungsfågeln, Lärkan respektive Örnen men också Biblioteket, Norra hamnmagasinen och Hälsans hus.

Hitta i gymnasiebyn

Gymnasieskolan finns i fyra kvarter som tillsammans bildar campus Luleå gymnasieby: Hackspetten, Lärkan, Kungsfågeln och Örnen. För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter 0920-45 30 00. Öppet helgfria vardagar 08.00-17.00.

Hackspetten

I kvarteret Hackspetten finns:

 • Ekonomiprogrammet,
 • Introduktionsprogrammet (gymnasiespåret),
 • Hantverksprogrammet, frisör
 • Humanistiska programmet och 
 • Samhällsvetenskapliga programmet.

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Kvarteret Hackspetten
Post- och besöksadress:
Tullgatan 24
972 38 Luleå

Programmen i kvarteret Hackspetten arbetar efter Amnesty Internationals modell för Human Rights Education.

Lärkan

I kvarteret Lärkan finns:

 • Barn- och fritidsprogrammet,
 • Estetiska programmet,
 • Försäljnings- och serviceprogrammet,
 • Hotell- och turismprogrammet,
 • Introduktionsprogrammet (Språkintroduktion samt Bron).

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Kvarteret Lärkan
Post- och besöksadress:
Skeppsbrogatan 4
972 38 Luleå

Kungsfågeln

I kvarteret Kungsfågeln finns:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • matematik spetsutbildning
 • Teknikprogrammet
 • Industriprogrammet
 • Restaurang- och Livsmedelsprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Introduktionsprogrammet (Yrkesintroduktion samt individuellt alternativ). 

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Kvarteret Kungsfågeln
Post- och besöksadress:
Repslagargatan 4
972 39 Luleå

Örnen

I kvarteret Örnen finns:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Idrottsutbildningar (SA, NA, EK och BF).

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Kvarteret Örnen
Post- och besöksadress:
Skeppsbrogatan 1
972 38 Luleå


Hälsans hus

I Hälsans hus möter du våra idrottslärare. Här sker all undervisning i idrott.

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Hälsans hus
Repslagargatan 2, Luleå

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter 0920-45 30 00. Öppet helgfria vardagar 08,00-17,00.


Staren

I Staren finner du Bibliotek och IT-centrum samt matsalen för dig som går på Hackspetten och Lärkan.

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Kvarteret Staren
Post- och besöksadress:
Storgatan 4A
972 38 Luleå


Foto på Norra hamnmagasinet

Norra hamnmagasinet

I kvarteret sker undervisning i olika estetiska ämnen.

Visa på karta Länk till annan webbplats.

1:a hamnmagasinet
Norra strandgatan 1, Luleå

Sidan uppdaterades den 13 december 2022