Äldresupporten på fler språk

För dig som är äldre

Äldresupporten kan du kontakta när du vill ha råd och stöd för ett mer hälsosamt liv. Du kan också få hjälp med att använda digitala tjänster och vardagsteknik. Äldresupporten erbjuder tidiga hälsofrämjande insatser för dig som är 65 år och äldre. Vi anordnar aktiviteter både individuellt och i grupp för att passa dina behov och önskemål. Vi kan erbjuda hälsofrämjande hembesök, stöttning och handledning i digital teknik. Vi ger också förslag och tips för att komma i gång med meningsfulla och hälsofrämjande aktiviteter samt information och deltagande i sociala gruppträffar.

Syftet är att bidra till ett hälsosamt åldrande och en aktiv och meningsfull vardag så att du kan känna dig delaktig och trygg.

Kontakta oss:

Via Luleå kommuns Kundcenter: 0920-45 30 00

Mejl: aldresupporten@lulea.se

E-tjänsten: lulea.se/aldresupporten

Sidan uppdaterades den 26 april 2023