För lärare

Anmäl din klass eller grupp till ett av våra projekt

Kulturskolan gör olika korta och långa projekt i skolorna i samarbete med skolans personal för att öka elevers måluppfyllelse.

Kulturskolans Projektkatalog går nu att hitta på Teams, All personal gr i kanalen Kulturskolan, och i All Personal LUG samt i All personal Förskolan.

Vi kan skräddarsy projekt efter era önskemål. Kulturskolans verksamhet är alltid avgiftsfri.

Kulturskolans kontaktsida

Friskvårdsplatser

2022-05-31 Rutin – Friskvårdsplatser​

 • Frågan friskvårdsplats aktualiseras i elevhälsoteamet och finns med som ett alternativ i arbetet med att stötta elever. ​
 • Om elevhälsoteamet ser att de har en elev som är intresserad av kultur och bedöms skulle må bra av att delta i kulturskolans verksamhet, kan elevhälsoteamet anmäla eleven till en friskvårdsplats. Det görs genom att någon från elevhälsoteamet kontaktar kulturskolans skolansvariga person för att undersöka om det finns platser tillgängliga i aktuellt kursutbud. Kontakt kulturskolans personal - Luleå kommun (lulea.se)
 • Kulturskolans Skolansvariga på respektive skola tar reda på vilka platser som finns och återkopplar till skolans kontakt.​
 • Elevhälsoteamet aktualiserar ärendet. Efter kontakt med vårdnadshavare fattar rektor beslut om att erbjuda eleven friskvårdsplats. En planering görs för insatsen och ansvarig utses på skolan. Ansvarig kontaktar Kulturskolan för planering och schemaläggning av friskvårdsplatsen. ​
 • Inför uppstart av friskvårdsplats beslutar deltagande kulturskolelärare i samråd med ansvarig på skolan, om hur och när insatsen ska följas upp. Kulturskolan ansvarar för uppföljningen.​
 • Skolan har huvudansvar för uppföljning mot friskvårdsplatsens syfte och mål, följa upp åtgärden generellt mot extra anpassning eller åtgärdsprogram.

Rutin Dans för hälsa​

 • Frågan ”Dans för hälsa” aktualiseras i elevhälsoteamet och finns med som ett alternativ i arbetet med att stötta elever. ​
 • Kontaktperson i Dans för hälsa kan vara skolsköterska eller skolkurator på skolan. Det kan också vara annan person som agerar kontakt, elevhälsoteamet utser lämplig person i det enskilda fallet.
 • Om eleven är intresserad av att delta, tar utsedd kontaktperson kontakt med någon av kulturskolans danslärare: annika.lomgren@skol.lulea.se eller anna.karin.lagneback.karlsson@skol.lulea.se. Vårdnadshavare kontaktas vid behov (yngre elever). ​
 • Kontaktpersonen verkar som ett stöd från skolans sida och för att underlätta och stötta elevens till deltagande om det behövs. Danspassen hålls i Kulturskolans danssal och efter skoldagen. ​
 • Kulturskolans danslärare återkopplar till kontaktperson vid behov samt delger en sammanställning efter dans för hälsa perioden.

Anmäl dig till vår kompetensutveckling

Kulturskolan anordnar professionell kompetensutveckling inom estetiska ämnen och miljö, för skolpersonal. Kulturskolans verksamhet är alltid kostnadsfri.

Våra erbjudanden just nu finns i projektkatalogen.

För att skräddarsy en kurs kan du kontakta oss. Kulturskolans verksamhet är alltid avgiftsfri.

Kulturskolans kontaktsida

Ansök om Skapande skola-projekt

Joakim Hellgren, lektor i musik hjälper skolor med ansökan om Skapande Skola-bidrag från Kulturrådet.

E-post: joakim.hellgren@skol.lulea.se

Läs mer om Skapande Skola på Kulturrådets hemsida Länk till annan webbplats.

PUST - Projekt under skoltid - sök pengar

Kontaktuppgifter för skolpersonal

Senast publicerad: 2023-08-29Senast uppdaterad: 2023-08-29
Dela denna sida: