Fairtrade City Luleå

Välkommen till Fairtrade City Luleå! Luleå har varit diplomerad Fairtrade City sedan 2011. Det betyder att vi arbetar för att öka konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter inom kommunen och i Luleås butiker, caféer och arbetsplatser.

Fairtrade City-konceptet kommer från Storbrittannien där staden Garstang blev den första i raden att diplomeras 2001. Idag finns det över 2200 Fairtrade Cities i världen och i Sverige är det runt 40 städer som är diplomerade däribland Luleå!

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete och ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på caféer, restauranger, hotell och arbetsplatser. Läs mer om kraven på en Fairtrade City 

Hur arbetar vi i Luleå?

Här i Luleå samarbetar föreningar, näringslivet, kyrkan och den kommunala organisationen för att öka utbud och konsumtion av Fairtrade-märkta produkter.

Luleå kommun har sedan några år tillbaka anställt en Fairtrade-samordnare som har som främsta uppgift att jobba för att Luleå kommun ska bli en så etisk konsument som möjligt. I oktober 2013 tog Luleås kommunfullmäktige ett beslut om att alla kommunens förvaltningar och enheter ska servera Fairtrade-märkt kaffe och te och samordnaren arbetar tillsammans med förvaltningarna hela tiden vidare på att öka andelen Fairtrade-märkta alternativ.

Samordnaren koordinerar också arbetet i nätverket kring Fairtrade City och ska fungera som ett stöd till de organisationer, butiker, arbetsplatser och enskilda aktiva med flera som är engagerade i Fairtrade City Luleå.

Kontakt

Kristofer Josefsson, Samordnare för diplomeringen Fairtrade City Luleå
Telefon 0920-45 30 00 (Kundcenter)
E-post fairtradecity@lulea.se
Besöksadress Infrastruktur- och serviceförvaltningen, Bangårdsgatan 12

Sidan uppdaterades den 28 februari 2024