Krav på en Fairtrade City

Kriterier som måste uppfyllas för att bli en Fairtrade City:

1. Den kommunala organisationens konsumtion

Kommunen skall kunna erbjuda Fairtrade-märkta produkter eller motsvarande* inom kommunens avtal, konsumera Fairtrade-märkta produkter inom organisationen och anta en målsättning och handlingsplan för att hela tiden öka den offentliga etiska konsumtionen.

2. Styrgruppen

En lokal styrgrupp ska finnas med representanter från hela närsamhället, till exempel näringsliv, handeln, frivilligorganisationer och politiker och kommunala tjänstemän.

3. Utbud av Fairtrade i butiker, på hotell, caféer och restauranger

För att kunna möjliggöra samverkan mellan olika aktörer inom en kommuns geografiska område krävs kännedom om varandra samt kommunikation mellan aktörerna. Styrgruppen ska redogöra för ett valfritt antal försäljningsställen som säljer Fairtrade-märkta produkter till Fairtrade Sverige. Någon form av samarbete ska varje år genomföras mellan styrgruppen och dessa aktörer.

4. Fairtrade på jobbet

Alla arbetsplatser som fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och socker registrerar sig själva direkt på Fairtrade Sveriges hemsida under "Fairtrade på jobbet". Arbetsplatser uppmanas att sätta upp det specifika Fairtrade på jobbet-diplomet som fås vid registreringen för att kommunicera att de fika Fairtrade-märkt och för att visa att de är en del av det lokala Fairtrade City-arbetet. Styrgruppen ska varje år redovisa på vilket sätt de arbetat för att engagera fler att registrera sina arbetsplatser inom kommunens geografiska område.

5. Information och kommunikation

Ett kriterium för Fairtrade City är att bedriva ett aktivt informationsarbete. Styrgruppen ansvarar för att sprida information kring etisk konsumtion och arrangera minst fyra informationsaktiviteter per år. styrgruppen ska också redogöra för på vilket sät man synliggjort och kommunicerat att kommunen är en Fairtrade City.

Årliga förbättringar

För att få fortsätta vara en Fairtrade City måste staden hela tiden utveckla sitt arbete och öka konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter. Både inom kommunens egen organisation samt i butiker, restauranger och arbetsplatser etc.

* Produkter som producerats i enlighet med grundläggande principer om rättvis handel, så som förbättrade ekonomiska villkor för odlare och anställda, mänskliga rättigheter i arbetslivet och ökad miljöhänsyn. Fairtrade är en certifiering som tar sin utgångspunkt i principer om rättvis handel och utgör ett bevismedel för att varorna framställts på ett sätt som är förenligt med dessa principer.

Sidan uppdaterades den 25 januari 2024