Vad är Fairtrade?

Länk till Fairtrades webbplats

Fairtrade är en oberoende produktmärkning av varor som har producerats med respekt för mänskliga rättigheter. Märkningen baseras på ILO:s (International Labour Organization) konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Fairtrade-märkningen innebär bland annat att:

  • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
  • Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratin och organisationsrätten främjas
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Förutom betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, till exempel i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna.

Foto: Fairtrade Sverige

Foto: Fairtrade Sverige

Vad vill man uppnå med märkningen?

Målet med Fairtrade-märkning är att små producenter i länder med utbredd fattigdom ska ges möjligheter att förbättra sin ekonomiska och sociala situation och till exempel ha råd med sjukvård och skolgång för sina barn. Att de ska kunna planera långsiktigt för sin verksamhet och slippa vara beroende av oberäkneliga världsmarknadspriser och oschyssta marknadsregler. Vanliga frågor och svar om märkningen hittar du på Fairtrades Sveriges webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Foto: Fairtrade Sverige

Foto: Fairtrade Sverige

Vem kontrollerar märkningen?

Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som utvecklar kriterier och fungerar som stöd till odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Sedan starten för 20 år sedan har kriterier, kontrollsystem och stödet till de certifierade producenterna utvecklats kontinuerligt.

Kontrollerna utförs av FLO-Cert Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ett oberoende internationellt certifieringsorgan med ISO17065-ackreditering, dvs den ledande kvalitetsnorm som gäller för certifieringsorganisationer. Detta innebär att verksamheten är oberoende och transparent samt att detta kontrolleras av en tredje part. Fairtrade Sverige har systerorganisationer i ett tjugotal länder i Europa, Nordamerika, Australien/Nya Zeeland och Japan.

Läs mer om Fairtrade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 25 januari 2024