Luleå Fairtrade City-stipendium

Luleå Fairtrade City-stipendium på 15 000 kr vill stödja och uppmuntra personer, företag, organisationer etc som utfört insatser till gagn för Fairtrade.

Regler för Luleå Fairtrade City-stipendium

1. Syftet med stipendiet är att öka kännedomen om Fairtrade och att Luleå är en Fairtrade City samt stödja och uppmuntra personer, företag, föreningar, caféer, arbetsplatser, butiker, organisationer etc verksamma inom kommunen, som utfört eller utför insatser till nytta för rättvis handel och Fairtrade.

2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar vid sammanträde i juni om stipendiat.

3. Utdelning av stipendiet görs i samband med en av Luleås kulturfestivaler varje sommar.

4. Stipendiesumman är fastställd till 15 000 kr.

5. Utlysning för möjlighet till nominering eller ansökan sker via annons, hemsida med mera.

6. Man kan både nominera någon och ansöka för egen del. Man nominerar eller ansöker via formulär på Luleå kommuns hemsida eller via brev på högst två A4-sidor.

Sidan uppdaterades den 24 januari 2024