Stadsarkivets bildsamlingar

Luleå kommuns bildsamling är resultatet av Helmer Widlunds 70-åriga insamlingsarbete. I nuläget innehåller bildsamlingen drygt en miljon fotografier och negativ. Läs mer om bildarkivets historia.

I samlingen finns negativ från följande fotoateljéer:

 • Firma Henny Tegström & Co, negativ (topografiska) 1890-1928
  Ateljén drevs av tre systrar. Samlingen består av närmare 500 st glasnegativ i storleken 24 x 30 cm, med bl a underlag till vykort och beställningar från företag.
 • Fotograf Gustaf Holmström, negativ 1935-1970-tal
  Holmström köpte Henny Tegström & Co 1928 och drev den till 1948. Därefter köptes firman i turordning av Hagqvist, Sigfrid Jändel och Yngve Tormod och samlingen innehåller även negativ från dessa fotografer. Samlingen innehåller i huvudsak porträtt med det finns även en serie fotografier tagna utanför ateljén från 1930-talet till och med 1948.
 • Fotograf Yngve Gerdin (1910-1992) negativ 1943-1962
  Består i huvudsak av porträtt.
 • Fotograf Ulla-Britt Larsson, negativ 1952-1969
  I huvudsak skolfotografier samt negativ över födda på Luleå lasarett.
 • Fotograf Rune Espling (1923-2008), negativ 1953-1969
  I huvudsak porträtt.
 • Fotograf Lars-Erik Rönnbäcks (Örnfoto) negativ 1958-1997
  I huvudsak porträtt.
 • Fotograf Gunnar Bergboms (1931-2012), negativ 1957-1990
  Porträtt samt reportagebilder. Hans firma Lulebild är ännu verksam.
 • Fotograf Göte Selbergs (1922-2012) GS-Foto, negativ 1970-tal
  I huvudsak dokumentationer av förberedelserna för Stålverk 80.
 • Fotograf Gunnar Eriksson, negativ 1970-1986
  Han tog över skolfotograferingen efter fotografen Ulla-Britt Larsson.

Samt fotosamlingar från bl a följande personer:

 • Landskanslist Johan Gustaf Lindgren (1865-1927) negativ 1890-1920-talen
  I huvudsak familjebilder och ett antal vyer.
 • Fotograf Edla Röckners (1876-1952), privata fotografier 1900-talet
  I huvudsak bildkopior. Röckner drev fotoateljén Luleå under 1910-
 • Bankkamrer Agabus Björk (1868-1955), negativ 1890-1930-talen
  I huvudsak familjebilder från Jämtön.
 • Holger Groths, negativ 1920-talet
  I huvudsak familjebilder.
 • Johan Bergström, negativ 1920-1930-talen
  I huvudsak porträtt från byarna kring Klöverträsk, Nederluleå.
 • Busschaufför Åke Högberg, negativ 1920-1930-talen
  I huvudsak familjebilder och uppbyggnaden av badplatsen Klubbviken under 1930-talet.
 • Kronoassistent Helmer Widlund, fotografier/negativ 1920-1990-talen
  I huvudsak dokumentationer av centrala Luleå och familjebilder.
 • Redaktör Carl Josefsson, negativ 1940-1950-talen
  Från tidningsreportage.
 • Ingenjör Karl-Erik Persson (1917-1999) fotosamling 1940-1980-talen
  Bl a fotokopiar av pressfotografier från dagstidningarna NSD och NK från början av 1960-talet samt familjebilder.
 • Fotograf Rune Espling (1923-2008) diapositiv från 1950-1960-talen
  I huvudsak familjebilder
 • Erland Sundström, negativ 1950-1980-talen
  I huvudsak fotografier från centrala Luleå.
 • Karl-Axel Carlssons negativ från 1950-1980-talen
  I huvudsak fotografier från centrala Luleå och familjebilder.
 • Hans Ström, negativ 1950-1960-talen
  I huvudsak familjebilder.
 • Redaktör Arvid Moberg (1900-1986) negativ 1950-1960-talen
  Består av husdokumentationer från centrala Luleå.
 • Paul Adolf Nordqvist diapositiv 1950-1960-talen
  Dokumentation av Luleå och Svartöstaden.
 • Stig Norblad (1930-2008) fotosamling 1960-tal
  I huvudsak familjebilder och dokumentationer av centrala Luleå.
 • Svante Green(1930-2008) fotosamling 1960-1980-talen
  I huvudsak fotografier från olika fototävlingar som anordnats av Luleå Fotoklubb.
 • Bengt Moosberg (1919-1998) negativ 1974-1998
  I huvudsak fotograferade i Råneåtrakten. Dessutom ingår en samling med repronegativ från historiska negativ med anknytning till Råneåtrakten.
 • Fotograf Margareta Rantatalo, stadsarkivet, negativ 1993-2008
  Dokumentationer gjorda för Stadsarkivets räkning.

Har du äldre fotografier, negativ eller diabilder från Luleå kommun, eller annan dokumentation som kan vara av intresse för stadsarkivet och dess bildsamlingar?
Kontakta gärna oss via e-post eller på telefon 0920-45 32 77. Vi är tacksamma för alla tips om samlingar eller enstaka fotografier med motiv från Luleå kommun. Förutom att skänka material till stadsarkivet så finns även möjligheten att låna ut fotografier/negativ till oss för skanning, så ni kan behålla originalen själva.