Fotograf Johan Gustaf Lindgren

Foto av ung man med glasögon och mustasch.

Fotograf: G Zielfeldt

Landskanslisten Johan Gustaf Lindgren, född 1865 i Umeå, död 1927 i Luleå. J G Lindgren. Han var född 1865 i Umeå och flyttade till Luleå 1884 för att arbeta vid Riksbankens avdelningskontor. År 1887 anställdes han som landskanslist vid länsstyrelsen. Våren 1891 gifte han sig med Ellen Bergström, men hon avled drygt ett år senare. Lindgren gifte om sig 1903 med Emma Eugenia Löfvenius, född 1872 i Nederluleå.

Tillsammans med landskanslist  P O Nordström publicerade Lindgren 1891 den första adresskalendern för Luleå stad. J G Lindgren var en intresserad amatörfotograf och grundade 1904, tillsammans med handlanden Adolf Glaas, Fotografiföreningen i Luleå. Han avled 1927. Sedermera skänkte anhöriga Lindgrens fotografier och negativ till Stadsarkivet.

Sidan uppdaterades den 19 augusti 2022