Henny Tegström & Co

Systrarna Tegströms fotoateljé var den ledande i Luleå under början av 1900-talet. De fotograferade mängder av Lulebor men tog också med sig kameran utanför studion och avbildade händelser och byggnader i staden.

Det var i september 1890 som de unga systrarna Henny och Alma Tegström öppnade sin fotoateljé i Luleå. Henny var då 18 år och Alma 27. I hushållet fanns även deras syster Agda, som var 22 år. Systrarnas firma blev den främsta bland fotografer i staden. I nästan 40 år skulle de avbilda människor, hus och händelser i staden och på landet. För det mesta var det Henny som stod bakom kameran medan Alma ofta tycks ha ansvarat för retuscheringen av bilderna och Agda skötte markservicen. Henny hade utbildat sig som fotograf i Stockholm.

Yrket som fotograf var ett område där det ansågs passande att även kvinnor visade framfötterna. Vid sekelskiftet var omkring en tredjedel av fotograferna i Sverige kvinnor.

Henny Tegström med pipa klädd i samedräkt och stående på skidor. Systrarna Tegström i ljusa klänningar.

Till höger syns systrarna Tegström år 1898. Överst Henny, 26 år, i mitten Agda, 30 och längst ner Alma, 35 år. Till vänster Henny Tegström på en humoristisk bild från 1890-talet.

Systrarnas första ateljé låg på Torggatan, en gata som inte längre finns kvar, mitt i det som nu är Stadsparken. År 1918 flyttade de till en ny lokal i samma kvarter. Den nya ateljén låg i korsningen Storgatan-Rådstugatan mitt emot nuvarande stadshuset. Mot Storgatan var ateljén försedd med ett stort och svagt sluttande fönster som släppte in mycket ljus.

Tegströms nöjde sig dock inte med att fotografera inne i ateljén utan tog ofta med kameran för att fotografera sin stad. Deras bilder berättar mycket om Luleå stad och dess människor under de fyra årtionden som de var verksamma.

Fotoateljé exteriör

"Fotografiateliér Henny Tegström & Co" på Storgatan 16.

Interiör från fotoateljé.

Interiör från ateljén på Storgatan 16.

Porträtt

Tusentals Lulebor från stad och land blev porträtterade av systrarna Tegström. Förutom fotoateljén i staden hade de mellan 1914 och 1924 en filial i Gammelstad.

Två barn med hund
Fyra porträttfoton

Ett urval av Tegströms porträttbilder från 1900-talets första decennium. Bilden längst ner till vänster föreställer fiskaren Johan Peter Backman, Hindersön. Fotografiet fanns representerat på en bildutställning i anslutning till Luleå stads 300-års jubileum 1921.

Utsikt över trästad.

Vyer

Henny Tegström fotograferade åtskilliga gånger från domkyrkans torn alltsedan det blev färdigbyggt. Här är en vy från domkyrkan i riktning mot Skurholmsfjärden 1894, samma år som domkyrkan invigdes. I stort sett är det fortfarande en trästad hon blickar ut över. Till höger ser man Sjömanskapellet (stod klart 1889) och Stationsgatan som löper ända bort till järnvägsstationen (invigd 1888). Centralt med markiser för fönstren syns konsul Robert Asplunds fastighet på Smedjegatan där fru Märta Dybeck året före hade öppnat pensionat.

Bild på hus.

Byggnader

Det så kallade Lignellska stenhuset får representera de många byggnader Tegströms fotograferade. Huset stod klart år 1900 och fotograferat något år efteråt. Till höger syns staketet som omgärdade Allmänna läroverket i kvarteret Lärkan. Huset står fortfarande kvar i korsningen Trädgårdsgatan-Skeppsbrogatan. 

Barn i folkvimmel framför karusell

Folk

Barnens Dag i Luleå 1906. Gamla och unga roar sig på festplatsen i Stadsträdgården.

Folk framför ångbåt.

Kustångaren "Luleå" vid bryggan. "Luleå" trafikerade sträckan Stockholm-Luleå från 1872.  Bilden är tagen före 1911.

Människor samlade framför hus med namnet Hälsan.

Sanatoriet Hälsan i Antnäs år 1908. Sanatoriet hade startats två år tidigare för att behandla lungsotsjuka. Personal, patienter och bybor på skidor har ställt upp sig för fotografen. Längst till vänster står byns riksdagsman N.E. Nilsson och doktor Gustaf Neander.

Arbetare på sågverk.

Arbetare

Året är 1905. Med hammare, tänger och andra redskap har arbetare vid Luleå Järnverk i Karlsvik ställt upp sig inför Henny Tegströms kamera. Till vänster syns maskinhuset.

Interiör från landshövdingens residens. Kristallkrona i taket, draperier och fina möbler.

Överhet

I residenset, i en blommig soffa, sitter landshövdingens hustru Ellen Berg med ett sovande barn i famnen, troligtvis dottern Anna. I en stol bredvid sitter ett hembiträde med randigt förkläde. På väggen hänger porträtt av kung Oscar II och drottning Sofia. Foto från omkring 1890.

Gruppbild. Män och kvinnor, nio stående och fem sittande.

Borgerskap

En del av Luleås borgerskap på en gruppbild år 1906. Längst till vänster står brandmästare Zetterstedt. Stående som nummer fyra från vänster är doktor Brännström och till höger om honom hans hustru Hedvig. Till höger om henne borgmästare Axel Efraim Fagerlin. Sittande i mitten syns hans hustru, borgmästarinnan Linda Fagerlin.

Porträtt av familj med blombuketter omkring sig.

Bagarmästare Rudolf Andersson firar silverbröllop år 1917.

Bild över vatten mot brinnande fabrik med mycket brandrök.

Brand

Altappen brinner. Vid halvsjutiden på morgonen, fredagen den 3 juli 1908, kom elden lös i sågverkets brädgård. Gnistor från ångslupen Stenborg som skulle hämta några pråmar vid hyvelmagasinet på Brattholmen antände hyvelspån och stickor som låg under magasinet. Branden fick ett explosionsartat förlopp i den hårda vinden. Trots att Henny Tegström befann sig på andra sidan fjärden har hon fångat dramatiken i händelsen.

Män på rad med gevär.

Krig

Det är 1914, första världskriget har startat och landstormens män inkallas till tjänstgöring. Här står de utanför läroverket i kvarteret Lärkan.

Kung Gustav V står i en bil.

Kungabesök

År 1921. Luleå firar 300 år som stad och kung Gustav V kommer på besök. Det har ordnats en jubileumsutställning på Gültzauudden. Konungen anländer dit i en väl polerad bil och tas emot av landshövding N.G. Ringstrand samt en stor folkskara.

Tre äldre kvinnor porträtterade.

Systrarna Tegström på äldre dar. Fotograferna Henny och Alma till vänster och Agda till höger.

Farväl

Systrarna, som alla förblev ogifta, avvecklade sin firma år 1928. 1936 flyttade de till Alingsås där deras bror bodde. Här avled Henny 1943, Alma 1947 och Agda 1953. Kvar i Luleå, i ett uthus, låg de hundratals glasplåtarna från deras verksamhet. Dessa togs många år senare om hand av kronoassistenten Helmer Widlund som såg till att de blev bevarade i Luleå stadsarkiv.

Vill du se fler bilder av Henny Tegström & Co? Gå in på Luleå kommuns historiska bildarkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så hittar du mer än 800 av deras foton. Välj "Tegström, Henny" i fältet Fotograf, klicka sedan på Sök.

Underlaget till den här artikeln kommer från boken Systrarna Tegströms Luleå - Luleå sett genom kameraögat åren 1890–1928 av Peo Rask, Hans Granqvist, Peter Sundström. Den är utgiven av Black Island Books 1998.

Samtliga foton på denna sida: Henny Tegström & Co.

Sidan uppdaterades den 19 augusti 2022