Agabus Björk - en tidig amatörfotograf

Agabus Björk föddes i Rånbyn i Råneå socken 1868 som ett av sex barn till Adam och Anna-Lovisa Björk. Fadern Adam började som skomakare men avancerade under årens lopp till bokhållare.

Porträtt i profil av Agabus Björk.

Porträtt av Agabus Björk. Foto: Hildur Norberg

Agabus Björk följde i faderns fotspår och gjorde en lång och framgångsrik bana som kamrer och revisor, bl a på Svenska Handelsbanken och som kontrollant för Råneå sparbank. Ända upp i 85-årsåldern fungerade han även som kommun- revisor i Råneå kommun.

Agabus sades vara en aktad person i alla kretsar och hans hälsa var god långt upp i åren. Agabus gifte sig aldrig och avled i Jämtön 1955, 87 år gammal.

Agabus fotografiska gärning

Agabus intresse för fotografering kom troligtvis från fadern som även han fotograferade. Huvuddelen av Agabus fotografier tros vara tagna omkring 1900-1930. Motiven är ofta släkt och vänner i hemmiljö, i arbete, under vardagsliv och under högtider. Detta är en av de stora behållningarna med hans fotografier idag.

Bildsamlingen med Agabus Björks fotografier har skänkts till Stadsarkivet av Jämtöns intresseförening.

Se Agabus Björks bilder i det historiska bildarkivet Länk till annan webbplats.. Där idag finns ca 270 av hans bilder utlagda. Använd gärna avancerad sök och sök på "Fotograf", Björk Agabus.

Läs mer om Agabus bilder i Stadsarkivets årsbok 1999-2000.


Agabus Björk stående vid cykel med liten pojke sittande på cykelramen.

Agabus Björk med okänt barn. Fotograf okänd.

Sidan uppdaterades den 19 augusti 2022