Stadsarkivets årsböcker

Stadsarkivets årsbok har utkommit sedan 1998. Varje bok är rikt illustrerad och innehåller längre och kortare artiklar om Luleås historia.

Stadsarkivets årsbok 2022-2023

En bild på omslaget till Stadsarkivets årsbok 2022-2023

Nu är Stadsarkivets årsbok 2022-2023 här igen, sprängfylld med historiska arktiklar. Varför inte, i inledningen av den gröna omställningen av industrin blicka tillbaka och läsa om den industriella utvecklingen från 1945-1969, om omdaningen jordbrukssamhället från 1750 och framåt, om tekniksnillet Mekanikus Johansson, som grundlade Lule Varv eller om utskrivingen av soldater i Luleå socken på 1600-talet mm.

Pris: 200 kr

Stadsarkivets Årsbok 2020-2021

BIld på bokens framsida med Gustav II Adolf

Maurits Nyström: Bergströmska handelshuset i Luleå 1824–1891 – Borgarhandelns styrka och svaghet
Anders Sandström: Bostället och Gammelstads gästgiveri
Irma Carlsson: Fröken Larsson flyttar till Luleå
Jan-Olov Nyström: Varför har svanen inget namn? – eller jakten efter ett fågelnamn i lulemålet
Tomas Carlsson: En bildskatt från Klöverträsk
Staffan Hansson: Luleå 1920–1945 – Från stagnation till begynnande tillväxt i skuggan av två världskrig
Staffan Hansson: Industriellt liv i Nederluleå och Råneå kommuner 1920–1945
Ulrica Öhman: Historien om tavlan

Pris: 150 kr

Stadsarkivets Årsbok 2018-2019

Maurits Nyström: Den långa vägen mot marknadseknonomi i övre Norrland - Handelns organisering i Lulebygden 1750-1900
Kjell-Arne Johansson: Vår gamla tall och den stora svälten
Anders Sandström: En föränderlig värld
Ann-Louise Lång & Anna Lundgren: Att äga och bo i en kyrkstuga i Gammelstad under 2010-talet
Staffan Hansson: Luleå på tröskeln till en ny tid
Anders Sandström: Jularna förr i tiden
Staffan Hansson: Industriliv i Nederluleå och Råneå kommuner före 1920
Tomas Carlsson: Sällskapet Jultomtarne i Luleå
Stefan Warg: Staden i framtidslandet: Befolkningsutvecklingen i Luleå 1880-1900
Ragnar Strand: Minnen från 1910-talets Luleå

Pris: 150 kr

Stadsarkivets Årsbok 2016-2017

Anders Sandström: Björnjägaren i Bjursträsk och andra personhistorier
Leo Hassler: En gammal narr...
Maurits Nyström: Svår början för Luleås utrikessjöfart
Sigvard Ökvist: Minnesbilder från Luleå under 1020- och 1930-talen
Per Iko: Tysk SS-bataljon genom Luleå
Stefan Granlund: Luleå Varv - ögonblick ur verksamheten 1932-1967
Thomas E:son Åkerlund: Kring torghandeln i Luleå stad mellan 1860-1950-talen

Register till Stadsarkivets årsbok 1998-2017 medföljer.

Pris: 130 kr

Stadsarkivets Årsbok 2014-2015

Anders Sandström: Luleåborna och Jokkmokks marknad
Greta Hertting: Erikssons på Udden
Maurits Nyström: Befolkningsutvecklingen i Lulebygden 1750-1900 - Det stora dramat
Bertil Sundstedt: Konsten i Luleå genom tiderna
Stefan Granlund: Kaffet och evigheten - en essä om Holger Eriksson
Thomas E:son Åkerlund: Fotografen och urmarkaren CG Blomqvist

Pris: 130 kr

Stadsarkivets Årsbok 20122013

Inger Hjelm: Ida Öström - barnmorska i Luleå stad för hundra år sedan
Anders Sandström: De första borgarna i Luleå
Kjell-Arne Johansson: Kravallerna i Luleå
Maurits Nyström: Eliters makt och folkets inflytande - Lulebygdens riksdagsmän 1567-1900
Gunnar Lassinanti: Studentfoton som talar
Jan Bergsten: När Lulebon tog ångbåten till Köpenhamn
Elin Fernberg: Jular jag minns
Henrik Lindström: En bilhandlare minns
Henning Johansson: Den sjungande järnspisen

Pris:  130 kr

Stadsarkivets Årsbok 2011

Henning Johansson: Sagan om Elin
Ann Hörsell: Pilsnerkriget - en skvätt norrbottnisk bryggerihistoria
Staffan Hansson: Kampen om länsstyrelsen
Ellen Fernberg: Så har årets helger firats förr
Kenneth Awebro: Luleå Ångsnickeri AB och sågverksindustrins tillbakagång
Anders Sandström: Missväxt och hungersnöd i Luleå socken
Arne Bergman: Minnen från Luleå omkring 1920 del 2

Pris: 130 kr

Stadsarkivets Årsbok 2009–2010

Maria Enlund: Östra baracken - från nödens hus till skolbespisning
Lennart Parknäs: Ryssarna tog min farfars farfars fars kyrkstuga till bro över Gäddvikssundet
Maurits Nyström: Pukslag i Luleås historia
Kirsti Rinander: Far och bilarna
Anders Sandström: Hans Nilsson - Spelman och striden vid Virta bro
Arne Bergman: Minnen från Luleå omkring 1920, del 1
CJ Bergström: Carl Jonas Bergströms brev till sonen Levi 1898-1910

Pris: 130 kr

Stadsarkivets Årsbok 2008

Jan-Olov Nyström: Porträttet
Kristina Söderholm: En djärv "miljö"-satsning i Luleå vid sekelskiftet 1900 - uppbyggnaden av VA-systemet
Bure Holmbäck: Minnesbilder från 80 år i Luleå
Maria Enlund: Luleå Arbetarstuga - en borgerlig välvilja för fattiga Luleåbarn
Anders Sandström: Kapitulationen i Kalix och händelserna i Luleå
Rolf Johansson: I Bergviken låg det gamla slakteriet
Thomas E:son Åkerlund, Helmer Widlunds bildarkiv - en livsgärning
Register till Stadsarkivets årsbok 1998-2008.

Pris: 20 kr

Stadsarkivets Årsbok 2007

Mats Berglund: Några byar och hushåll i Luleå socken under 1500-talet: Uttåget ur paradiset
Arvid Moberg: Lulehälsningen 100 år
Lennart Parknäs: Att nå maktens män - folktro och verklighet: En lång historia kring separatismen i Ersnästrakten
Kirsti Rinander: Kvinnor kunde... Luleå Husmodersförening 1923-1999
Tage Ranängen: Antnäsdialektens lulemål - studier av ordförrådet ur finskspråkig synvinkel
Lars-Gunnar Boman: Beckbruk och badhotell - kulturhistoriska fornlämningar i Luleås skärgård
Anders Sandström: Bomärken del 2
Erik Olof Nordlinder: Dagbok från Luleå åren 1892-1898 samt temperaturnoteringar åren 1892-1905

Pris: 20 kr

Stadsarkivets Årsbok 2006

Anders Sandström: Bomärken
Anders Sandström: Ättesagan från Orrbyn
Kenneth Awebro: Tornedalens skidfabrik i Luleå
Hugo Lindgren: Hågkomster och skildringar från det Luleå som gått
Gunnar Lindgren: Hågkomster och skildringar från det Luleå som gått - kommentarer
Ann Hörsell: Sunderby sjukhus 1808-1809
Adolf Holm: Minnen från Luleå i förra seklet
Thomas E:son Åkerlund: Luleå stads första stadsträdgård

Pris: 20 kr

Stadsarkivets Årsbok 2005

Maurits Nyström: Småbondens epok, dess slut och tiden därefter
Phebe Fjellström: Lindgren Manufaktur och Herrkonfektion på Storgatan i Luleå
Gunnar Lindgren; Kvarteret Loet - Sicken cirkus!
Siv Rehn, Barnamörderskor i Luleå länsfängelse Vita Duvan
Jan-Olov Nyström: Ord ur det förflutna - Supplement till ordbok över Lulemålet
Helena Maria Nordmark: Minnen från Luleå

Pris: 20 kr

Stadsarkivets Årsbok 2004

Gunnar Lindgren: Biograferna och deras moguler i Luleå
Lise-Lott Larsson: Luleå stadshus - marmorpalatset
Karl-Yngve Åkerström: Rånebor emigrerade till Söderhavet
Kirsti Rinander: Gå i läroverket
Per Iko: Beslutet om Gäddviksbron 1940
Märta Bucht: En norrbottnisk småstad vid sekelskiftet
Erik Olof Nordlinder: Ur minnesboken del 2

Pris: 20 kr

Stadsarkivets Årsbok 2003

Gunnar Lindgren: Ångfärjan Trafik - efterlängtad, otidsenlig
Kirsti Rinander: Sex adresser i Luleå stad
Bror Kajsajuntti: Den första april är det 50 år sedan vi flyttade till Örnäset
Siv Rehn: En tysk diplomat bland Luleås ledande män
Anders Sandström: Brott och straff i Luleå socken 1539-1629
Kenneth Awebro: Staden och strömmingen under senare delen av frihetstiden
Erik Olof Nordlinder: Ur minnesboken del 1

Pris: 20 kr

Stadsarkivets Årsbok 2002

Kirsti Rinander: Gå i Västra
Anders Sandström: Ersnäs gästgiveri 1642-1875
Maurits Nyström: Antnäs gästgiveri 1885-1930
Bengt Johansson: Att resa i norr
Kurt Johansson: Ung man stiger av tåget
Lars-Gunnar Boman: Hjalmar Palmgren, Brändön - Ortsmeddelare
Botvid Lindgren: Mina upplevelser i Kongo åren 1907-1919
Lars Gyllenhaal: Tyskar och "amisar" hos samma lulefotograf
Jan-Olov Nyström: Hälsans alla kallelser
Åke Högberg: Resan till Amerika 1928
Bengt Johansson: Körvägen

Pris: 20 kr

Stadsarkivets Årsbok 2001

Arne Sundström: Lokaltrafik till sjöss i Luleå
Jan-Olov Nyström: Talade lulebon verkligen lulemål?
Siv Rehn: Tysk närvaro i Norrbotten
Gunnar Lindgren: Gråsjälören
Lars Lundgren: Att vara stadsläkare i Luleå
Kirsti Rinander: När mor blev lulebo
E Bertil Persson: Notviken
Lars-Gunnar Boman: När jazzen kom till Luleå

Pris: 20 kr

Stadsarkivets Årsbok 1999-2000

Lars Hedström: Lovsång till den skapande människan
Ann Hörsell: Spionen i stadsparken - en berättelse om ett brev
Sven Stridsberg: Norrbottens flygflottilj
Jan-Olov Nyström: Agabus bilder - en svit kommenterad
Ivar Malmstad: Hertsö laxfiske-barndomsminnen
Gunnar Lindgren: Luleå läroverks fäktande fantomer
Kirsti Rinander: Nyhetssändningar från predikstolen i Luleå åren 1807-1810
Alf Lövenborg: Attentatet mot Flamman
Rolf Nilsén: Gubbarna i Svartöstaden
Lars-Gunnar Boman: Luleå Dansmusiksällskap
Kristina Lagerberg: Finnklippans Väl - en nykterhetens fyr i skärgården
Georg Palmgren: Luleå stad på 1850-talet

Pris: 20 kr

Stadsarkivets Årsbok 1998

Peo Rask: Fotografiatelier Henny Tegström & Co
Kirsti Rinander: Reflektioner kring Luleå fruntimmersförening Östermalm 1884-1920
Henny Kvamsdal: Östermalm 1884-1920
Jan-Olof Nyström: Bondson och borgare - Johan Jacob Nyström
Kjell-Arne Johansson: Luleås röde patriark
Elisabeth Westerberg: Vallens barnkoloni
Anja Wrede: Linnéa och Uno Bergströms stiftelse
Staffan Hansson: Gruv- och metallindustrins betydelse för befolkningsutvecklingen åren 1880-1980
Gunnar Lindgren: "Å Gültzauudden är det godt att vara"
Olle Hägglund: Mina pojkminnen från åren 1928-1935
Anders Wallström: En kulturhärd högst upp i höga Norden

Pris: 20 kr

Sidan uppdaterades den 26 juni 2023