Nya gatu- och områdesnamn

Kommunen har ansvar för namnsättning på gator och allmänna platser i Luleå.

Nya gatu- och områdesnamn

Här hittar du kartor och information om Luleås gatu- och områdesnamn som beslutats under året eller är aktuella byggområden.

Stadsdelar

Sidan uppdaterades den 16 november 2023